S 1. 12. 2023 veljajo nove cene prehrane

Svet OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora je na na seji, ki je potekala 21. 11. 2023 sprejel nove cene prehrane: Nove cene veljajo od 1. 12. 2023 dalje.

UČENCI  
malica 1,10 eur
kosilo  (1. – 3. razred) 3,20 eur
kosilo (4. – 9. razred) 3,40 eur
DELAVCI ŠOLE cena brez DDV  
malica 2,17  eur
kosilo 4,50 eur
kosilo (menažka) 5,50 eur
ZUNANJI    
odrasli (menažka) 5,50 eur

Sezonske otroške smučarske vozovnice

V četrtek smo vloge za brezplačne sezonske otroške smučarske vozovnice oddali na RTC žičnice Kranjska Gora. Vlogo je oddalo kar 198 od 200 otrok. Ko bomo vozovnice dobili na šolo, jih bomo razdelili učencem. Takrat bomo o tem obvestili tudi starše.

Dostopnost