NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA ZA
UČENCE 6. IN 9. RAZREDA (NPZ)

Nacionalni preizkusi znanja se izvajajo ob koncu drugega in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Zakon določa, da je nacionalno preverjanje znanja (NPZ) ob koncu drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja in ob koncu tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja  obvezno.

Učenci v 6. razredu opravljajo preizkuse iz slovenščine, matematike in angleščine, v 9. razredu pa iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki je v letošnjem letu za našo šolo glasbena umetnost.

 

Pomembni datumi za NPZ

Preverjanje znanja iz slovenščine bo v četrtek, 4. maja 2023 (za 6. in 9. razred), iz matematike za 6. in 9. razred bo v ponedeljek, 8. maja, iz tujega jezika za 6. razred v sredo, 10. maja, iz tretjega predmeta za 9. razred pa tudi v sredo, 10. maja 2023.

V sredo, 31. maja 2023 bodo učenci 9. razreda seznanjeni z dosežki pri NPZ, pravico do vpogleda v ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu pa bodo lahko uveljavljali od srede, 31. maja do vključno petka 2. junija 2023.

Učenci 6. razreda bodo seznanjeni z dosežki pri NPZ v torek, 6. junija, pravico do vpogleda v ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu pa bodo lahko uveljavljali od torka 6. junija do vključno četrtka, 8. junija 2023.

Razdelitev obvestil o dosežkih pri NPZ za učence 9. razreda bo v četrtek, 15. junija, za učence 6. razreda pa v petek, 23. junija 2023.

Informacije za učence in starše so v publikaciji Državnega izpitnega centra, ki je objavljena na naši spletni strani.

Informacije za učence in starše so v priloženi publikaciji Državnega izpitnega centra:

Informacije o NPZ

Dostopnost