NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA ZA
UČENCE 6. IN 9. RAZREDA (NPZ)

Nacionalni preizkusi znanja se izvajajo ob koncu drugega in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Zakon določa, da je nacionalno preverjanje znanja (NPZ) ob koncu drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja in ob koncu tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja  obvezno.

Učenci v 6. razredu opravljajo preizkuse iz slovenščine, matematike in angleščine, v 9. razredu pa iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta. Tretji predmet, iz katerega se bo preverjalo znanje na NPZ, je za našo šolo šport.

Pomembni datumi za NPZ

Preverjanje znanja iz slovenščine bo v torek, 5. maja 2020 (za 6. in 9. razred), iz matematike za 6. in 9. razred bo v četrtek, 7. maja, iz tujega jezika za 6. razred v ponedeljek, 11. maja, iz tretjega predmeta za 9. razred pa tudi v ponedeljek, 11. maja 2020.

V ponedeljek, 1. junija 2019 bodo učenci 9. razreda seznanjeni z dosežki pri NPZ, pravico do vpogleda v ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu pa bodo lahko uveljavljali od ponedeljka, 1. junija do vključno srede 3. junija 2020.

Učenci 6. razreda bodo seznanjeni z dosežki pri NPZ v ponedeljek, 8. junija, pravico do vpogleda v ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu pa bodo lahko uveljavljali od ponedeljka, 8. junija do vključno srede, 10. junija 2020.

Razdelitev obvestil o dosežkih pri NPZ za učence 9. razreda bo v ponedeljek, 15. junija, za učence 6. razreda pa v sredo, 24. junija 2020.

Informacije za učence in starše so v priloženi publikaciji Državnega izpitnega centra:

NPZ 2018_19 – informacije za učence in starše