NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA ZA
UČENCE 6. IN 9. RAZREDA (NPZ)

Nacionalni preizkusi znanja se izvajajo ob koncu drugega in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Zakon določa, da je nacionalno preverjanje znanja (NPZ) ob koncu drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja in ob koncu tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja  obvezno.

Učenci v 6. razredu opravljajo preizkuse iz slovenščine, matematike in angleščine, v 9. razredu pa iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta. Tretji predmet, iz katerega se bo preverjalo znanje na NPZ, je za našo šolo šport.

Pomembni datumi za NPZ

Preverjanje znanja iz slovenščine bo v torek, 4. maja 2021 (za 6. in 9. razred), iz matematike za 6. in 9. razred bo v četrtek, 6. maja, iz tujega jezika za 6. razred v ponedeljek, 10. maja, iz tretjega predmeta za 9. razred pa tudi v ponedeljek, 11. maja 2021.

V ponedeljek, 1. junija 2021 bodo učenci 9. razreda seznanjeni z dosežki pri NPZ, pravico do vpogleda v ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu pa bodo lahko uveljavljali od torka, 1. junija do vključno četrtka 3. junija 2021.

Učenci 6. razreda bodo seznanjeni z dosežki pri NPZ v ponedeljek, 7. junija, pravico do vpogleda v ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu pa bodo lahko uveljavljali od ponedeljka, 7. junija do vključno srede, 9. junija 2021. Razdelitev obvestil o dosežkih pri NPZ za učence 9. razreda bo v torek, 15. junija, za učence 6. razreda pa v četrtek, 24. junija 2021. Informacije za učence in starše so v publikaciji Državnega izpitnega centra, ki je objavljena na naši spletni strani.

Informacije za učence in starše so v priloženi publikaciji Državnega izpitnega centra:

Informacije_NPZ_2021_slo