Interesne dejavnosti

Z izvedbo programa interesnih dejavnosti bomo pričeli v začetku meseca oktobra. Zaradi omejenega števila ur pa običajno konec marca zaključimo z delom. Termine bomo objavili do začetka izvajanja dejavnosti.

Učitelj Interesna dejavnost Dan Ura Prostor
Andolšek Ana Pohodništvo (3. – 4. razred) po dogovoru
Berčič Petra Turistično – podjetniški krožek po dogovoru učilnica ZGO
Eržen Darja Specialno pedagoške urice po dogovoru
Geršak Alenka Med dvema ognje. (2. – 3. razred) sreda 13.00 – 14.00 telovadnica
Jakelj Marija Izdelava mila in drugih izdelkov po dogovoru
Kejžar Katarina Pišem, torej sem po dogovoru 17.00 slovenščina
Kosmač Subotić A. Pohodništvo (3. – 4. razred) po dogovoru
Kralj Tina Vesela šola (7. – 9. razred) torek 13.00 – 14.00
Mertelj Marta Likovni krožek  (1. – 9. razred) po dogovoru
Mertelj Marta Zelišča (6. – 9. razred) po dogovoru
Mertelj Marta Likovne in kiparske tehnike po dogovoru
Mežik Anja Folklora (1. – 2. razred) sreda 13.00 – 13.45 avla na RS
Oblak Ana Ustvarjalne delavnice (1. – 2. razred) četrtek 12.50 – 13-40 učilnica 1. raz.
Oven Tjaša Vesela šola (4. – 6. razred) četrtek  12.50 – 13.40
Oven Zdenka Kolesarski izpit (5. razred) po dogovoru
Oven Zdenka Kaj veš o prometu (5. – 9. razred) po dogovoru
Pavlovčič Cvetka Ročna dela (1. – 9. razred) torek  13.15 – 14.00
Podboršek Ana Marija Logika, fizika po dogovoru
Podboršek Ana Marija Verižni eksperiment ponedeljek 13.45 – 15.15
Podboršek Ana Marija Astronomski krožek po dogovoru
Urška Plešivčnik Otroški pevski zbor (1. – 2. razred) ponedeljek 12.55 – 13.40
Urška Plešivčnik Otroški pevski zbor (3. – 5. razred) torek 13.45 – 14.30
Urška Plešivčnik Mladinski pevski zbor (6. – 7. razred) ponedeljek 13.45 – 14.30
Urška Plešivčnik Združen pevski zbor (5. – 8. razred) torek 14.35 – 15.20
Urška Plešivčnik Mladinski pevski zbor (8. – 9. razred) ponedeljek 14.35 – 15.20
Urška Plešivčnik Glasbene urice (7. –  9. razred) torek 15.20 – 16.05
Radman Irena Angleščina na pomoč četrtek  7.35 – 8.20
Smolej Helena Turistično – podjetniški krožek po dogovoru
Svoljšak Maja Ustvarjalne delavnice (1. – 3. razred) od februarja
Tempfer Lidija Knjižničarski krožek (4. – 9. razred) po dogovoru
Tempfer Lidija Uporabna nemščina ponedeljek 12.50 – 13.40
Trstenjak Branko Košarka (3. – 5. razred) torek 14.00 – 15.00
Trstenjak Branko Nogomet (1. – 2. razred) četrtek 14.00 – 15.00
Trstenjak Branko Nogomet (3. – 4. razred) ponedeljek  13.00 – 14.00
Trstenjak Branko Nogomet (7. – 9. razred) po dogovoru
Trstenjak Branko Odbojka (6. – 9. razred) po dogovoru
Vozar Vesna Ples (2. – 5. razred)
Zavod 404 Ljubljana Robotika