Tekmovanja in natečaji

Koledar tekmovanj v znanju

V koledarju so navedena samo tekmovanja, ki so logistično podprta na Informacijskem strežniku DMFA Slovenije. Spodaj navedeni časi pričetkov tekmovanj so okvirni in so iz šolskega leta 2018/19 (v naslednjih letih niso bili objavljeni). 

Tekmovanje

Organizator Šolsko Regijsko Državno Izbirno/Testi MO
Matematika OŠ DMFA 21. 3. 2019 ob 13.00   13. 4. 2019 ob 9.00  
Matematika SŠ A DMFA 21. 3. 2019 ob 13.00   13. 4. 2019 ob 9.30 16. 12. 2017 ob 9.00
17. 2. 2018 ob 9.00
26. 4. 2018 ob 13.00
Matematika SŠ B DMFA 21. 3. 2019 ob 13.00   13. 4. 2019 ob 9.30  
Matematika SŠ C DMFA 21. 3. 2019 ob 13.00   13. 4. 2019 ob 9.30  
Matematika VŠ DMFA 21. 3. 2019 ob 17.00   13. 4. 2019 ob 9.30  
Fizika OŠ DMFA 6. 2. 2019 ob 13.00 15. 3. 2019 ob 14.00 6. 4. 2019 ob 10.00  
Fizika SŠ DMFA 6. 2. 2019 ob 13.00 15. 3. 2019 ob 14.00 6. 4. 2019 ob 10.00 19. 4. 2019 ob 10.00
Fizika SŠ (Čmrlj) DMFA 10. 10. 2018 ob 13.00      
Astronomija DMFA 6. 12. 2018 ob 13.00   12. 1. 2019 ob 10.00 4. 5. 2019 ob 10.00
Poslovna matematika DMFA 7. 3. 2019 ob 12.30   5. 4. 2019 ob 10.00  
Razvedrilna matematika DMFA 3. 12. 2018 ob 14.00   26. 1. 2019 ob 9.00  

Naravoslovje (Kresnička), tekmovanje o znanju o sladkorni bolezni, tekmovanje o znanju kemije za Preglovo priznanje, tekmovanje o znanju biologije za Proteusovo priznanje 

DMFA 6. 2. 2019 ob 13.00      
Slovenščina ZRSŠ 11. 12. 2018 ob 13.30 23. 1. 2019 ob 14.00 9. 3. 2019 ob 10.00  
Slovenščina (Mehurčki) ZRSŠ 5. 4. 2019 ob 11.00      
Geografija ZRSŠ 15. 1. 2019 ob 14.00 6. 3. 2019 ob 14.00 12. 4. 2019 ob 12.00  
Angleščina OŠ, 9. raz. ZRSŠ 14. 11. 2018 ob 13.00 17. 1. 2019 ob 14.00 20. 3. 2019 ob 14.00  
Nemščina OŠ ZRSŠ 22. 11. 2018 ob 13.00   12. 3. 2019 ob 14.00  
Zgodovina OŠ ZRSŠ 4. 12. 2018 ob 13.00 5. 2. 2019 ob 14.00 16. 3. 2019 ob 10.00  
Nemščina SŠ SDUNJ 8. 1. 2019 ob 13.00   5. 2. 2019 ob 14.00  
Španščina SDUŠ 6. 3. 2019 ob 14.00   6. 4. 2019 ob 10.00  
Angleščina OŠ, 8. raz. IATEFL 15. 10. 2018 ob 13.00   19. 11. 2018 ob 14.00  
Angleščina SŠ IATEFL   4. 2. 2019 ob 15.00 18. 3. 2019 ob 15.00  
Znanje tehnologij FE 16. 10. 2018 ob 13.00   1. 12. 2018 ob 11.00  
Vesela šola MKZ 13. 3. 2019 ob 14.00   10. 4. 2019 ob 14.00  
  • LOGIKA, 27. 9. 2018 (šolsko)
  • VESELA ŠOLA

OŠ Josipa Vandota bo organizator regijskega tekmovanja iz znanja fizike in iz znanja geografije ter občinskega parlamenta.

ŠPORTNA TEKMOVANJA

Šolske ekipe bodo sodelovale na občinskih tekmovanjih iz različnih športov. Predvsem bomo sodelovali pri športih, ki so obravnavani znotraj učnega načrta predmeta šport, ali pa so učenci vključeni v eno od interesnih dejavnosti na šoli. V primeru uvrstitve v nadaljnje tekmovanje bomo nadaljevali s tekmovanji na višjih ravneh. Je pa potrebno poudariti, da šola ne dobi sredstev za plačilo prijavnin na tekmovanja in za prevoze otrok.