TEKMOVANJA IN NATEČAJI

Koledar tekmovanj v znanju

TEKMOVANJE ŠOLSKO REGIJSKO DRŽAVNO
Logika 29. 9 2022 22. 10. 2022 12. 11. 2022
Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni 14. 10. 2022   19. 11. 2022
Slovenščina 29. 11. 2022 17. 1. 2023 11. 3. 2023
Angleščina (8. in 9. razred) 22. 11. 2022   30. 3. 2023
Geografija 15. 11. 2022   1. 4. 2023
Razvedrilna matematika 30.11. 2022   25. 2. 2023
Zgodovina 6. 12. 2022   9. 3. 2023
Astronomija 7. 12. 2022   14. 1. 2023
Kemija 16. 1. 2023 25. 3. 2023 6. 5. 2023
Biologija 19. 1. 2023   18. 3. 2023
Fizika 15. 2. 2023 13. 4. 2023 13. 5. 2023
Vesela šola 8. 3. 2023   12. 4. 2023
Matematika 16. 3. 2023 5. 4. 2023 22. 4. 2023
Naravoslovje (Kresnička) 6. 4. 2023    
Logična pošast 5. 5. 2023   20. 5. 2023

 

ŠPORTNA TEKMOVANJA

Šolske ekipe bodo sodelovale na občinskih tekmovanjih iz različnih športov. Predvsem bomo sodelovali pri športih, ki so obravnavani znotraj učnega načrta predmeta šport, ali pa so učenci vključeni v eno od interesnih dejavnosti na šoli. V primeru uvrstitve v nadaljnje tekmovanje bomo nadaljevali s tekmovanji na višjih ravneh. Je pa potrebno poudariti, da šola ne dobi sredstev za plačilo prijavnin na tekmovanja in za prevoze otrok.