VABILO NA VPIS V 1. razred

Spoštovani starši in otroci!

V mesecu februarju potekajo vpisi otrok v 1. razred devetletne osnovne šole za šolsko leto 2019/2020.
Vpisovali bomo otroke, ki v tekočem letu dopolnijo 6 let, torej vse otroke rojene v letu 2013.
Naša šola vas vabi k vpisu v 1. razred

v TOREK, 12. 2. 2019 med 8.00 in 14.00 uro in
v SREDO, 13. 2. 2019 med 9.00 in 17.00 uro,

v pisarni svetovalne delavke.

Prosimo, da na vpis pridete skupaj z otrokom.

Na vpis v 1. razred je potrebno prinesti otrokov uradni osebni dokument in davčno številko
(oboje na vpogled).
Starše, ki vam čas in zaposlitev dopuščata, vljudno vabimo, da na vpis pridete v dopoldanskem času,
ker je v popoldanskem času navadno gneča.

Prisrčen pozdrav!
Svetovalna delavka šole Ravnatelj
Tina Kralj, mag. Milan Rogelj,
dipl.soc.del., univ.dipl.soc.pedag. prof.
04/588 48 58