Zaposleni

Vodstvo

Ravnatelj: mag. Milan Rogelj
Vodja vrtca: Sonja Richter

 

Razredi in razredniki

RAZREDNA STOPNJA

Razred
Razrednik Poučuje še
1. a Barbara Puš

Milica Vukajlovič (angleščina)

Vesna Vozar (šport)

druga učiteljica Lea jenstrle  
2. a Ana Andolšek

Milica Vukajlovič (angleščina)

Vesna Vozar (šport)

3. a Anja Erlah

Milica Vukajlović (angleščina)

Vesna Vozar (šport)

Branko Trstenjak (šport)

4. a Alenka Košir

Milica Vukajlović (angleščina)

Lidija Tempfer (nemščina)

Branko Trstenjak (šport, NIP – šport)

Marta Mertelj (NIP – umetnost)

5. a Aleksandra Kosmač Subotič

Milica Vukajlović, (angleščina)

Helena Smolej (gospodinjstvo)

Lidija Tempfer (nemščina)

Vesna Vozar (šport)

Branko Trstenjak (NIP – šport)

Marta Mertelj (NIP – umetnost)

OPB

Helena Smolej

Marta Mertelj

Branko Trstenjak

Manca Vovk

Milica Vukajlovič

Marija Jakelj

Ana Marija Podboršek

Vesna Vozar

Barbara Puš

Lea Jenstrle

Anja Erlah

Ana Andolšek

Alenka Košir

Marija Jakelj

 

PREDMETNA STOPNJA

Razred in matična učilnica Razrednik Nadomestni razrednik
6.a      angleščina RS Milica Vukajlović Ana Kresal
7.a      matematika Ana Marija Podboršek Tina Kralj
8.a      nemščina Lidija Tempfer Marta Mertelj
8.b     geografija, zgodovina Petra Berčič Oman Helena Smolej
9.a      angleščina Vesna Vozar Branko Trstenjak

 

POUČEVANJE PREDMETOV NA PREDMETNI STOPNJI

Učitelj Predmet
Katarina Kejžar SLJ, RET
Milica Vukajlovič SLJ
Maruša Bergel MAT, FIZ, RAČ, UBE
Ana Marija Podboršek MAT, FIZ. LOG
Irena Radman TJA
Helena Smolej GOS, TIT               
Marta Mertelj LUM, LS1, LS2, NIP – UME
Ana Kresal GUM, PZ
Petra Berčič Oman GEO, ZGO, DKE, TVZ
Marija Jakelj BIO, KEM, NAR, POK
Lidija Tempfer NEM, NI1, NI2, NI3, NIP – NEM
Branko Trstenjak ŠPO, IŠP, ŠZS, NIP – ŠPO
Vesna Vozar ŠPO

 

SVETOVALNI DELAVCI

Svetovalni delavec Strokovno delo
Tina Kralj Socialna delavka, socialna pedagoginja
Manca Vovk Pedagoginja
Ema Palovšnik Novak mag. inkluzivne pedagogike
Dijana Magovac Socialna pedagoginja

 

Dostopnost