Zaposleni

Ravnatelj: mag. Milan Rogelj
Vodja vrtca: Cvetka Pavlovčič, mag. inkluzivne pedagogike, dipl. vzg. predšolskih otrok

Razredništva, poučevanje posameznih strokovnih vsebin

RAZREDNA STOPNJA

Razred
Razrednik Poučuje še
1. a Lea Jensterle

Milica Vukajlovič (angleščina)

Vesna Vozar (šport)

druga učiteljica Anja Mežik  
OPB 1. razred Ana Marija Podboršek, Vesna Vozar, Anja Mežik  
2. a

Barbara Puš

Milica Vukajlovič (angleščina)

Vesna Vozar (šport, plavalni tečaj)

OPB 2. razred Helena Smolej, Branko Trstenjak  
3. a Maja Svoljšak

Milica Vukajlovič (angleščina)

Vesna Vozar (šport, plavalni tečaj)

OPB 3., 4. razred Marta Mertelj, Branko Trstenjak  
4. a

Zdenka Oven

 

Milica Vukajlovič (angleščina)

Lidija Tempfer (nemščina)

Branko Trstenjak (šport, NIP – šport)

Marta Mertelj (NIP – umetnost)

5. a Aleksandra Kosmač Subotić

Milica Vukajlovič, (angleščina)

Lidija Tempfer (nemščina)

Branko Trstenjak (šport, NIP – šport)

Marta Mertelj (NIP – umetnost)

OPB 5. a, 5. b razred Helena Smolej, Branko Trstenjak, Milica Vukajlović, Maja Svoljšak, Aleksandra Kosmač Subotić, Ana Andolšek   
5. b

Ana Andolšek

 

Milica Vukajlovič, (angleščina)

Lidija Tempfer (nemščina)

Helena Smolej (gospodinjstvo)

Marta Mertelj (NIP – umetnost)

Branko Trstenjak (NIP – šport)

 

PREDMETNA STOPNJA

Razred in matična učilnica Razrednik Nadomestni razrednik
6.a       angleščina, RS Milica Vukajlović Vesna Vozar
7.a       biologija, kemija Marija Jakelj Tina Kralj
8.a       angleščina Irena Radman Lidija Tempfer
8.b       matematika Ana Marija Podboršek Maruša Bergel
9.a       geografija, zgodovina Petra Berčič Helena Smolej

 

Spremljevalki: Tjaša Oven, Jerca Kramar 

Spremljevalec: Miha Merc

 

POUČEVANJE PREDMETOV NA PREDMETNI STOPNJI

Učitelj

Predmet

 

Katarina Kejžar SLJ
Milica Vukajlovič SLJ
Maruša Bergel MAT, FIZ, RAČ
Ana Marija Podboršek MAT, FIZ, LOG
Irena Radman TJA
Helena Smolej GOS, TIT
Marta Mertelj LUM, LS1, NIP – UME
Ana Smolnikar GUM, PZ
Petra Berčič GEO, ZGO, DKE, TVZ, RDK
Marija Jakelj BIO, KEM, NAR, POK, RČL
Lidija Tempfer NEM, NI1, NI2, NI3, NIP – NEM
Branko Trstenjak ŠPO, IŠN, ŠZZ, NIP – ŠPO
Vesna Vozar ŠPO
   

SVETOVALNI DELAVCI

Svetovalni delavec

Strokovno delo

 

Tina Kralj Socialna delavka, socialna pedagoginja
Cvetka Pavlovčič Mag. Inkluzivne pedagogike, dipl. vzg.
Manca Vovk Pedagoginja
Martina Vrabec Specialna pedagoginja