Individualna in skupinska
učna pomoč

To pomoč izvajajo učitelji za učence, ki potrebujejo dodatno učno pomoč pri usvajanju učne snovi. Učencem se ta pomoč ponudi po posvetu učitelja predmeta, svetovalne delavke in razrednika. Del te učne pomoči je namenjen tudi nadarjenim učencem.