Vpis v vrtec Kekčevi junaki Kranjska Gora in vrtec Rateče

Vpis otrok v vrtec Kekčevi junaki Kranjska Gora in vrtec Rateče, za šolsko leto 2021/2022 bo potekal med 12. in 16. aprilom 2021. Vloga za vpis otroka v vrtec je objavljena na spletni strani vrtca pod vsebino “dokumenti”. Vlogo nam lahko pošljete po navadni pošti na naslov Vrtec Kekčevi junaki pri OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora, Koroška ulica 12, ali skenirano na elektronski naslov šole-tajništvo;osjvkg.tajnistvo@siol.net

Pilotno e-testiranje NPZ učencev iz 6. in 9. razreda

Pilotno e-testiranje NPZ

V tem šolskem letu bo poleg izvedbe NPZ v maju tudi pilotno e-testiranje NPZ, ki se bo izvedlo v marcu. Cilj pilotnega e-testiranja ni preverjanje znanja, ampak preverjanje, če učenci oz. šole zmorejo izvesti tako obliko testiranja. Zato ne bomo dobili povratne informacije o doseženem znanju učencev.

Naloge bodo sestavljene iz nalog odprtega in zaprtega tipa in iz preverjanja znanja pri predmetih slovenščina, matematika in angleščina. Učenci boste reševali v računalniški učilnici, vsak razred pa bo razdeljen na dve skupini (zaradi števila računalnikov). Po zaključku reševanja prve skupine se računalniška učilnica razkuži in prezrači, ter z reševanjem nadaljuje druga skupina. Druga skupina, ki ne bo na preverjanju znanja, pa ima pouk po urniku. Učenci boste za reševanje dobili gesla, ki jih boste lahko še isti dan uporabili tudi doma na svojem računalniku (ponovno boste lahko reševali svojo testno polo).

Organizacija preverjanja

V torek, 23. 3. 2021 učenci iz 9. razreda izvedejo NPZ v dveh skupinah, kot sta oblikovani pri delitvah (SLJ, MAT, TJA). Od 9.25 – 10.35 prva skupina, 10.50 – 12.00 druga skupina.

V četrtek, 25. 3. 2021 učenci iz 6. razreda izvedejo NPZ v dveh skupinah, kot sta oblikovani pri delitvah (SLJ, MAT, TJA). Od 8.00 – 9.10 prva skupina, 9.25 – 10.35 druga skupina.

 

Dostopnost