Razredi in razredniki, učitelji

Razredništva, poučevanje posameznih strokovnih vsebin

RAZREDNA STOPNJA
Razred
Razrednik Poučuje še
1. a Barbara Puš Milica Vukajlovič (angleščina)
druga učiteljica Maja Bricelj/ Tjaša Vilfan Oven  
OPB 1. razred Lea Jensterle  
2. a Ana Andolšek

Milica Vukajlović (angleščina)

Vesna Vozar (šport, plavalni tečaj)

OPB 2. A

Helena Smolej

Maja Bricelj/Tjaša Vilfan Oven

 
3. a Alenka Geršak

Milica Vukajlović (angleščina)

Vesna Vozar (šport, plavalni tečaj)

OPB 3. a, 4. a

Marta Mertelj

Branko Trstenjak

Manca Vovk

 
4.a Zdenka Oven

Milica Vukajlović (angleščina)

Lidija Tempfer (nemščina)

Branko Trstenjak (šport, NIP – šport)

Marta Mertelj (NIP – umetnost)

 

5. a Aleksandra Kosmač Subotič

Milica Vukajlović, (angleščina)

Helena Smolej (gospodinjstvo)

Lidija Tempfer (nemščina)

Vesna Vozar (šport)

Branko Trstenjak (NIP – šport)

Marta Mertelj (NIP – umetnost)

OPB 4. a, 5. a

Vesna Vozar

Maja Svoljšak/Tjaša Oven

Marta Mertelj

Alenka Geršak

 

 

PREDMETNA STOPNJA
Razred in matična učilnica Razrednik Nadomestni razrednik
6.a      angleščina RS Milica Vukajlović Ana Marija Podboršek
7.a      nemščina Lidija Tempfer Marta Mertelj
7.b      zgodovina/geografija Petra Berčič Oman Helena Smolej
8.a      biologija, kemija Vesna Vozar Branko Trstenjak
9.a      angleščina Marija Jakelj Tina Kralj

Spremljevalca: Miha Merc in Mitja Rupnik

 

POUČEVANJE PREDMETOV NA PREDMETNI STOPNJI
Učitelj Predmet
Katarina Kejžar SLJ, RET
Milica Vukajlovič SLJ
Lea Jensterle SLJ
Maruša Bergel MAT, FIZ, RAČ, UBE
Ana Marija Podboršek MAT, FIZ
Irena Radman TJA
Helena Smolej GOS, TIT               
Marta Mertelj LUM, LS1, NIP – UME
Monika Glücks Donko GUM, PZ
Petra Berčič Oman GEO, ZGO, DKE, RDK
Marija Jakelj BIO, KEM, NAR, POK, ONO
Lidija Tempfer NEM, NI1, NI2, NI3, NIP – NEM
Branko Trstenjak ŠPO, IŠN, ŠZZ, NIP – ŠPO
Vesna Vozar ŠPO

 

SVETOVALNI DELAVCI
Svetovalni delavec Strokovno delo
Tina Kralj Socialna delavka, socialna pedagoginja
Cvetka Pavlovčič Mag. Inkluzivne pedagogike, dipl. vzg.
Manca Vovk Pedagoginja
Martina Vrabec Specialna pedagoginja

 

Dostopnost