Zdrava šolaLife Lynx

Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora

V naši šoli se sliši glasba

Na veliko tudi nastopamo

Skrbimo za lepšo urejenost okolice

V četrtek, 12. 5. 2022, bo fotografiranje učencev

V četrtek, 12. 5. 2022, bo na šoli potekalo fotografiranje učencev. Za razredno fotografijo (lahko tudi portret posameznega učenca ali skupinsko fotografijo devetošolcev skupaj z učitelji) opravite naročilo preko pametnega telefona ali računalnika. Naročilo opravite...

Nacionalno preverjanje znanja za učence iz 6. in 9. razreda

Spoštovani starši in učenci, med sredo, 4. maja in torkom, 10. maja bo na šoli potekalo nacionalno preverjanje znanja. Učenci iz 6. razreda bodo opravljali preverjanje iz slovenščine, matematike in angleščine, učenci iz 9. razreda pa iz slovenščine, matematike in...

Vpis otrok v vrtec Kekčevi junaki Kranjska Gora in vrtec Rateče

Vpis otrok v vrtec Kekčevi junaki Kranjska Gora in vrtec Rateče, za šolsko leto 2022/2023, bo potekal med 11. in 15. aprilom 2022. Vloga za vpis otroka v vrtec je objavljena na spletni strani vrtca pod vsebino dokumenti. Vlogo nam lahko pošljete po pošti na naslov...