Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora

Koroška ulica 12, 4280 Kranjska Gora
Telefon tajništvo: (04) 5884850
Fax: (04) 5884851
E-pošta: osjvkg.tajnistvo@siol.net
Spletna stran: http://www.osjv-kranjskagora.si

Ravnatelj: mag. Milan Rogelj
Tajnica: Teja Pregelj
Računovodkinja: Irena Volarič

Ustanovitelj: Občina Kranjska Gora
Transakcijski račun: 01253-6030658591
Davčna številka: 65736290
Matična številka: 5719038000

Dostopnost