Govorilne ure

Redne skupne govorilne ure v popoldanskem času

Skupne govorilne ure za starše bodo šest-krat na leto, od 17.30 do 19.00 ure. Starši in učenci prihajajo na govorilne ure po razporedu, v katerega jih po njihovi želji vpiše učitelj.  Učitelj se s starši na govorilnih urah praviloma lahko pogovori v odmerjenem času. Če učitelj misli, da so težave tako velike, da zahtevajo daljši razgovor, naj se s starši dogovori za posebno govorilno uro.

Razpored govorilnih ur od 1. do 9. razreda:

  • tretji in četrti teden v septembru – 1. roditeljski sestanek bo ob 17.30 uri, razredniki pa lahko določijo tudi druge termine
  • ponedeljek, 3. 10. 2022 – 1. govorilne ure
  • ponedeljek, 14. 11. 2022 – 2. govorilne ure
  • ponedeljek, 9. 1. 2023 – 3. govorilne ure
  • februar 2023 – 2. roditeljski sestanek (datum določijo razredniki)
  • ponedeljek, 6. 3. 2023 – 4. govorilne ure
  • ponedeljek, 3. 4. 2023 – 5. govorilne ure
  • ponedeljek, 8. 5. 2023 – 6. govorilne ure
  • maj, junij 2023 – 3. roditeljski sestanek (datum določijo razredniki)

 

Redne individualne govorilne ure v dopoldanskem času

Vsak učitelj objavi, glede na svoje redne obveznosti, kdaj bo na razpolago v dopoldanskem času. Običajno je to takrat, ko učitelj nima pouka in je tako 45 minut na razpolago za pogovore. V tem času bo tudi dostopen na telefonski številki 04/5884 856. Čas se objavi na internetni strani in oglasni deski šole.

Razred Ime in priimek Individualne pogovorne ure
1.a, OPB, JV B. Puš, T. Oven/M. Bricelj četrtek, 12.05 -12.50
2.a, OPB, JV Ana Andolšek četrtek, 10.25 – 11.10
3.a, OPB Alenka Geršak torek, 11.15 – 11.55
4.a Zdenka Oven sreda, 11.15 – 12.00
5.a Aleksandra Kosmač S. četrtek, 9. 25 – 10.10
SLJ, OPB Lea Jensterle četrtek, 11.15 – 12.00
SLJ, RET Katarina Kejžar sreda, 9. 35 – 10. 10
SLJ 6, TJA 1.- 6. r. Milica Vukajlovič ponedeljek, 10.25 – 11.10
MAT, FIZ, RAČ Maruša Bergel ponedeljek, 8.25 – 9.10
MAT, FIZ Ana Marija Podboršek petek, 9.25 – 10.10
TJA Irena Radman sreda, 8.25 – 9.10
GOS, TIT, OPB                Helena Smolej petek, 11.15 – 12.00
LUM, LS1, LS3, NIP – UME, OPB Marta Mertelj torek, 9.25 – 10.10
GUM Monika Glücks Donko sreda, 11.15 – 12.00
GEO, ZGO, DKE, RDK Petra Berčič Oman četrtek, 10.25 – 11. 10
BIO, KEM, NAR, POK, ONO Marija Jakelj petek, 11.15 – 12.00
NEM, NI1, NI2, NI3, NIP – NEM Lidija Tempfer sreda, 10.25 – 11.10
ŠPO, IŠ, ŠZS, NIP-ŠPO, OPB, JV Branko Trstenjak torek, 8.25 – 9.10
ŠPO, OPB Vesna Vozar torek, 10.25 – 11.10
SVETOVALNO DELO, DSP Tina Kralj torek, 8.25 – 9.10
DSP, OPB, JV Manca Vovk ponedeljek, 10.25 – 11.10
DSP Cvetka Pavlovčič četrtek, 9.25 –10.10
DSP Martina Vrabec torek, 7.30 – 8.15
 
Izredne govorilne ure

Starši se lahko dogovorijo z učiteljem za govorilno uro v dopoldanskem času.

 

 

Dostopnost