Govorilne ure

Razred Ime in priimek Individualne pogovorne ure
1.a, OPB Barbara Puš, A. Mežik sreda, 7.35 – 8.20
2.a Ana Oblak (M. Svoljšak) ponedeljek, 9.25 – 10.10
3.a, OPB Alenka Geršak sreda, 10.25 – 11.10
4.a Ana Andolšek ponedeljek, 11.15 – 12.00
4.b, OPB Aleksandra Kosmač S. sreda, 9. 25 – 10.10
5.a Zdenka Oven sreda, 9.25 – 10.10
SLJ Katarina Kejžar sreda, 8.25 – 9.10
SLJ 6.r., TJA 1.- 5. r., OPB Milica Vukajlovič ponedeljek, 10.25 – 11.10
MAT, FIZ, RAČ Maruša Bergel petek, 9.25 – 10.10
MAT, FIZ, OPB Ana Marija Podboršek ponedeljek, 11.15 – 12.00
TJA Irena Radman torek, 8.25 – 9.10
GOS, TIT, OPB, OBG Helena Smolej petek, 9.25 – 10.10
LUM, LS1, LS3, NIP – UME, OPB Marta Mertelj torek, 12.05 – 12.50
GUM Urška Plešivčnik ponedeljek, 9.25 – 10.10
GEO, ZGO, DKE, TVZ, RDK Petra Berčič sreda, 9.25 – 10.10
BIO, KEM, NAR, POK, OPB Marija Jakelj torek, 9.25 –10.10
NEM, NI1, NI2, NI3, NIP – NEM Lidija Tempfer torek, 8.25 – 9.10
ŠPO, IŠ, ŠZS, NIP-ŠPO, OPB Branko Trstenjak četrtek, 9.25 – 10.10
ŠPO, OPB Vesna Vozar četrtek, 9.25 – 10.10
SVETOVALNO DELO, OPB Tina Kralj torek, 8.15 – 9.00
DSP Manca Vovk petek, 8.25 – 9.10
DSP Cvetka Pavlovčič četrtek, 11.15 –12.00
DSP Darja Eržen torek, 11.15 –12.00

 

Redne skupne govorilne ure v popoldanskem času

Skupne govorilne ure za starše bodo šest-krat na leto, od 17.30 do 19.00 ure. Starši in učenci prihajajo na govorilne ure po razporedu, v katerega jih po njihovi želji vpiše učitelj.   Učitelj se s starši na govorilnih urah praviloma lahko pogovori v odmerjenem času. Če učitelj misli, da so težave tako velike, da zahtevajo daljši razgovor, naj se s starši dogovori za posebno govorilno uro.

Razpored govorilnih ur od 1. do 9. razreda:

  • septembra predvidoma ob 18.00 po oddelkih (termin določijo razredniki)
  • 7. 10. 2019  –   1. govorilne ure
  • 11. 11. 2019  –   2. govorilne ure
  • 13. 1. 2020    –   3. govorilne ure
  • februar 2020  –    roditeljski sestanek (datum določijo razredniki)
  • 2. 3. 2020   –   4. govorilne ure
  • 6. 4. 2020     –   5. govorilne ure
  • 11. 5. 2020    –   6. govorilne ure
  • maj, junij 2020 – 3. roditeljski sestanek (datum določijo razredniki)

 

 

 

Redne individualne govorilne ure v dopoldanskem času

Vsak učitelj objavi, glede na svoje redne obveznosti, kdaj bo na razpolago v dopoldanskem času. Običajno je to takrat, ko učitelj nima pouka in je tako 45 minut na razpolago za pogovore. V tem času bo tudi dostopen na telefonski številki 04/5884 856. Čas se objavi na internetni strani in oglasni deski šole.

Razred Ime in priimek Individualne pogovorne ure
1.a, OPB Barbara Puš, A. Mežik sreda, 7.35 – 8.20
2.a Ana Oblak (M. Svoljšak) ponedeljek, 9.25 – 10.10
3.a, OPB Alenka Geršak sreda, 10.25 – 11.10
4.a Ana Andolšek ponedeljek, 11.15 – 12.00
4.b, OPB Aleksandra Kosmač S.  sreda, 9. 25 – 10.10
5.a Zdenka Oven sreda, 9.25 – 10.10
SLJ Katarina Kejžar sreda, 8.25 – 9.10
SLJ 6.r., TJA 1.- 5. r., OPB Milica Vukajlovič ponedeljek, 10.25 – 11.10
MAT, FIZ, RAČ Maruša Bergel petek, 9.25 – 10.10
MAT, FIZ, OPB Ana Marija Podboršek ponedeljek, 11.15 – 12.00
TJA Irena Radman torek, 8.25 – 9.10
GOS, TIT, OPB, OBG Helena Smolej petek, 9.25 – 10.10
LUM, LS1, LS3, NIP – UME, OPB Marta Mertelj torek, 12.05 – 12.50
GUM Urška Plešivčnik ponedeljek, 9.25 – 10.10
GEO, ZGO, DKE, TVZ, RDK Petra Berčič sreda, 9.25 – 10.10
BIO, KEM, NAR, POK, OPB Marija Jakelj torek, 9.25 –10.10
NEM, NI1, NI2, NI3, NIP – NEM Lidija Tempfer torek, 8.25 – 9.10
ŠPO, IŠ, ŠZS, NIP-ŠPO, OPB Branko Trstenjak četrtek, 9.25 – 10.10
ŠPO, OPB Vesna Vozar četrtek, 9.25 – 10.10
SVETOVALNO DELO, OPB Tina Kralj torek, 8.15 – 9.00
DSP Manca Vovk petek, 8.25 – 9.10
DSP Cvetka Pavlovčič četrtek, 11.15 –12.00
DSP Darja Eržen torek, 11.15 –12.00

 

 

 

Izredne govorilne ure

Starši se lahko dogovorijo z učiteljem za govorilno uro v dopoldanskem času.