Podaljšano bivanje

Podaljšano bivanje je namenjeno učencem od 1. do 5. razreda. V letošnjem šolskem letu bomo imeli 4 oddelke, v katere bo vključenih 103 učenci. Razdeljeni bodo po razredih (oddelek: 1. razreda, 2. in del 3. razreda, del 3. in 4. razred ter 5. razred, ki se združujejo do normativa učencev v razredu. Gre za prepletanje učenja, prehrane, prostega časa in interesnih dejavnosti. Podaljšano bivanje je organizirano od 12.05 in traja do 16.10. Razporeditev strokovnih delavcev je narejena na osnovi odobritve MIZŠ (57 ur).

OPB – organizacija za šolsko leto 2021/22

Skupina

1.

2.

3.

4.

 

Učitelj

 

Ana Andolšek (14)

Branko Trstenjak (3)

Tjaša Oven – Maja Svoljšak (1)

Helena Smolej (8)

Vesna Vozar (5)

Marta Mertelj (12)

Branko Trstenjak (3)

 

 

Helena Smolej (2)

Milica Vukajlovič (2)

 Oven Tjaša (2)

Manca Vovk (5)

 

Razred

 

1. razred

 

2. razred

 

3., 4. razred

 

4., 5. razred

Število učencev

 

18

 

17

 

20 iz 3. A + 4 iz 4. A

 

13 iz 4. A + 11 iz 5. A

 

Število ur

 

18

 

13

 

15

 

11

V skupini 3. in 4. razreda pomagata tudi Miha Merc in Mitja Rupnik.

 

Prisotnost

učitelja

PO

TO

SR

ČE

PE

PO

TO

SR

ČE

PE

PO

TO

SR

ČE

PE

PO

TO

SR

ČE

PE

12.00–12.50

AA

 

AA

 

AA

 

BT

 

 

 

VV

 

HS

 

 

 

 

BT

 

 

 

 

 

12.50–13.40

AA

 

AA

 

AA

 

TO

BT

HS

HS

VV

HS

HS

MM

MM

MM

BT

MM

MV

MV

HS

TO

MIV

13.40-14.30

AA

 

AA

 

AA

 

AA

 

BT

HS

HS

VV

HS

 

MM

MM

MM

BT

MM

MV

MV

HS

TO

MIV

14.30-15.20

AA

 

 

 

AA

 

 

 

 

VV

 

 

 

MM

 

BT

MM

MV

 

 

 

 

15.20-16.10

AA

 

 

 

AA

 

 

 

 

VV

 

 

 

MM

 

 

MM

 

 

 

 

 

DEŽURSTVO

D

 

 

 

D

 

 

 

D

 

 

 

D

 

 

D

 

 

 

 

 

 

Dostopnost