Podaljšano bivanje

Podaljšano bivanje je namenjeno učencem od 1. do 5. razreda. V letošnjem šolskem letu bomo imeli 4 oddelke, v katere bo vključenih 110 učencev. Razdeljeni bodo po razredih (oddelek: 1. razreda, 2. razreda, 3. in 5. razreda ter 4., ki se združujejo do normativa učencev v razredu. Gre za prepletanje učenja, prehrane, prostega časa in interesnih dejavnosti. Podaljšano bivanje je organizirano od 12.05 in traja do 16.10. Razporeditev strokovnih delavcev je narejena na osnovi odobritve MIZŠ (59 ur).

OPB – organizacija za šolsko leto 2020/21

Skupina

1.

2.

3.

4.

 

Učitelj

 

Ana Marija Podbor. (7)

Vesna Vozar (8)

Anja Mežik (3)

 

 

Helena Smolej (9)

Manca Vovk (5)

Marta Mertelj (13)

Branko Trstenjak (3)

 

 

 

 

Helena Smolej (2)

Branko Trstenjak (3)

Milica Vukajlovič (1)

Maja Svoljšak (1)

Aleksandra K. S. (2)

Ana Andolšek (2)

 

Razred

1. razred

2., 3. razred

 

3., 4. razred

 

 

5. a, 5. b razred

 

Število učencev

 

16

 

28

 

28

 

27

 

Število ur

 

18

 

14

 

16

 

11

Prisotnost

učitelja

PO

TO

SR

ČE

PE

PO

TO

SR

ČE

PE

PO

TO

SR

ČE

PE

PO

TO

SR

ČE

PE

12.00–12.50

VV

VV

AMP

AMP

 

 

HS

MV

 

HS

 

 

 

 

MM

 

 

 

 

 

12.50–13.40

VV

VV

AMP

AMP

AO

HS

HS

MV

HS

HS

MM

MM

MM

BT

MM

BT

AKS

HS

AA

MIV

13.40-14.30

VV

VV

AMP

AMP

AO

HS

HS

MV

HS

 

MM

MM

MM

BT

MM

BT

AKS

HS

AA

MS

14.30-15.20

VV

 

 

AMP

 

 

 

MV

 

 

 

MM

 

BT

MM

BT

 

 

 

 

15.20-16.10

VV

 

 

AMP

 

 

 

MV

 

 

 

MM

 

 

MM

 

 

 

 

 

DEŽURSTVO

D

 

 

D

 

 

 

D

 

 

 

D

 

 

D

 

 

 

 

 

V skupini 4. in 5. razreda pomaga tudi Miha Merc.