Jutranje varstvo

Jutranje varstvo je organizirano za učence od 1. do 5. razreda. Ob 7.00 uri prevzameta učence učitelja in jih odpeljeta v razred, kjer počakajo do začetka pouka. Jutranje varstvo je organizirano tudi za učence vozače 2., 3. in 4. razreda. Za učence prvega razreda, ki pridejo v šolo pred 7.00 uro zjutraj, je jutranje varstvo organizirano v enoti vrtca. Sistemizirano je v obsegu 10 ur za učence 1. razreda (MŠŠ) in 10 ur za ostale učence od 2. do 5. razreda (prispevek občine).

JV – organizacija za šolsko leto 2021/22

Skupina

1.

2.

Učitelji  PO

              TO

              SR

              ČE

              PE

Branko Trstenjak

Branko Trstenjak

Barbara Puš

Barbara Puš

Tjaša Oven

   Manca Vovk

   Manca Vovk

   Manca Vovk

   Manca Vovk

   Manca Vovk

Razred

1. razred (prijavljenih 21 učencev)

2. – 4. razred (prijav. 34 učencev)

Št. učencev

20 (odvisno od prijav)

20 (odvisno od prijav)

Št. ur/teden

plačnik

10

(MIZŠ)

10

(občina)