Jutranje varstvo

Jutranje varstvo je organizirano za učence od 1. do 5. razreda. Ob 7.00 uri prevzameta učence učitelja in jih odpeljeta v razred, kjer počakajo do začetka pouka. Jutranje varstvo je organizirano tudi za učence vozače 2., 3. in 4. razreda. Za učence prvega razreda, ki pridejo v šolo pred 7.00 uro zjutraj, je jutranje varstvo organizirano v enoti vrtca. Sistemizirano je v obsegu 10 ur za učence 1. razreda (MŠŠ) in 10 ur za ostale učence od 2. do 5. razreda (prispevek občine).

JV – organizacija za šolsko leto 2020/21

Skupina

1.

2.

Učitelji PO

             TO

             SR

           ČE

             PE

Manca Vovk

Manca Vovk

Lea Jensterle

Anja Mežik

Anja Mežik

Branko Trstenjak

Branko Trstenjak

Manca Vovk

Manca Vovk

Manca Vovk

Razred

1. razred

2. – 4. razred

Št. Učencev

20 (odvisno od prijav)

20 (odvisno od prijav)

Št. ur/teden

plačnik

10

(MIZŠ)

10

(občina)