Cenik prehrane

Komisija za prehrano je v avgustu potrdila ceno prehrane. Pred začetkom šolskega leta bomo starše seznanili s cenami, ki ostajajo enake kot v lanskem šolskem letu. Cena malice je enaka in po sklepu MŠŠ znaša 0,80 €. Učenci, ki kosijo samo občasno, plačajo višjo ceno.

Cene prehrane:
  Cena
Malica 1. – 9. razred 0,80 €
Dietna malica 0,80 €
Kosilo 1. – 3. razred (redno) 1,80 € 
Kosilo 1. – 3. razred (občasno) 2,00 € 
Kosilo 4. – 9. razred (redno) 2,40 €
Kosilo 4. – 9. razred (občasno) 2,60 €