Spletno predavanje specialnega pedagoga Marka Juhanta

Specialni pedagog Marko Juhant nam je zaradi dobrega sodelovanja z našo šolo omogočil spletno predavanje z naslovom Kako otroci prevzemajo odgovornost. Predavanje si lahko ogledamo na povezavi:
Marko Juhant je specialni pedagog za motnje vedenja in osebnosti. Svoje izkušnje in spoznanja iz dolgoletnega dela z otroki v obliki predavanj s konkretnimi primeri iz vsakodnevnega življenja prenaša na učitelje, starše in otroke. Je tudi avtor številnih knjig o vzgoji.

Izobraževanje na daljavo do petka, 22. 1. 2021

Spoštovani starši,

Vlada RS je podaljšala veljavnost ukrepov za zajezitev epidemije s COVID-19. Zato se bo do petka, 22. 1. 2021 nadaljevalo izobraževanje na daljavo. V vrtcih pa se nadaljuje z delom nujnega varstva otrok. Učiteljski zbor je danes obravnaval učence, ki potrebujejo dodatno učno pomoč. Na šoli jo bomo nudili  še devetim učencem, še devetim jo bodo nudili strokovnjaki iz Centra CŠOD Kranjska Gora, dvema pomaga praktikantka s področja socialnega dela, dvema pa praktikantka razrednega pouka. Vključeni pa so tudi naši nekdanji učenci. Poleg učenja bomo posvetili veliko pozornost tudi psiho-socialni podpori. Ugotavljamo, da so se učenci v šoli vsakodnevno družili, sedaj pa se le redko slišijo po telefonu ali kako drugače. Priporočamo, da s sošolci večkrat navežejo stike.

 

Izobraževanje na daljavo do vključno ponedeljka, 18. 1. 2021

Spoštovani starši,

Vlada RS je včeraj podaljšala veljavnost ukrepov za zajezitev epidemije s COVID-19. Zato se bo do vključno ponedeljka, 18. 1. 2021 nadaljevalo izobraževanje na daljavo. V vrtcih pa se nadaljuje z delom nujnega varstva otrok. Učiteljski zbor ima redne sestanke in išče rešitve. Obravnavamo potek izobraževanja na daljavo, usklajujemo urnike videokonferenc, posvetujemo se o delu z učenci, ki imajo večje učne težave ali doma nimajo dovolj dobre računalniške opreme. Poleg učiteljev, razrednikov, učiteljev DSP in svetovalne delavke smo v pomoč učencem vključili tudi nekdanje učence prostovoljce. Pomoč so nam ponudili tudi iz CŠOD Kranjska Gora. Z njimi smo že v stiku. Če učenci nimajo ustrezne računalniške opreme, pokličite svetovalno delavko Tino Kralj. Če imajo težave z vzpostavitvijo povezave, pa vam bodo vedno pomagali učitelji ali svetovalni delavci. Na sme se zgoditi, da bi bili zaradi pomanjkljive računalniške tehnologije učenci prikrajšani pri znanju. Strokovni delavci bomo veliko pozornost posvečali tudi motivaciji za učenje in psihičnemu stanju učencev. Otroke razumemo, a moramo vztrajati pri učenju oz. nadaljevanju izobraževanja na daljavo. Razumemo tudi vas, starše, da je včasih težko motivirati svoje otroke, pa še poleg svojega dela morate skrbeti za šolo. Predvsem pa smo lahko veseli, da živimo v najlepših krajih Slovenije, ki so lepo zasneženi in prav očarljivi. Zato naj bodo otroci čim več zunaj na snegu.

 

Dostopnost