Spoštovani starši,

Vlada RS je včeraj podaljšala veljavnost ukrepov za zajezitev epidemije s COVID-19. Zato se bo do vključno ponedeljka, 18. 1. 2021 nadaljevalo izobraževanje na daljavo. V vrtcih pa se nadaljuje z delom nujnega varstva otrok. Učiteljski zbor ima redne sestanke in išče rešitve. Obravnavamo potek izobraževanja na daljavo, usklajujemo urnike videokonferenc, posvetujemo se o delu z učenci, ki imajo večje učne težave ali doma nimajo dovolj dobre računalniške opreme. Poleg učiteljev, razrednikov, učiteljev DSP in svetovalne delavke smo v pomoč učencem vključili tudi nekdanje učence prostovoljce. Pomoč so nam ponudili tudi iz CŠOD Kranjska Gora. Z njimi smo že v stiku. Če učenci nimajo ustrezne računalniške opreme, pokličite svetovalno delavko Tino Kralj. Če imajo težave z vzpostavitvijo povezave, pa vam bodo vedno pomagali učitelji ali svetovalni delavci. Na sme se zgoditi, da bi bili zaradi pomanjkljive računalniške tehnologije učenci prikrajšani pri znanju. Strokovni delavci bomo veliko pozornost posvečali tudi motivaciji za učenje in psihičnemu stanju učencev. Otroke razumemo, a moramo vztrajati pri učenju oz. nadaljevanju izobraževanja na daljavo. Razumemo tudi vas, starše, da je včasih težko motivirati svoje otroke, pa še poleg svojega dela morate skrbeti za šolo. Predvsem pa smo lahko veseli, da živimo v najlepših krajih Slovenije, ki so lepo zasneženi in prav očarljivi. Zato naj bodo otroci čim več zunaj na snegu.

 

Dostopnost