Specialni pedagog Marko Juhant nam je zaradi dobrega sodelovanja z našo šolo omogočil spletno predavanje z naslovom Kako otroci prevzemajo odgovornost. Predavanje si lahko ogledamo na povezavi:
Marko Juhant je specialni pedagog za motnje vedenja in osebnosti. Svoje izkušnje in spoznanja iz dolgoletnega dela z otroki v obliki predavanj s konkretnimi primeri iz vsakodnevnega življenja prenaša na učitelje, starše in otroke. Je tudi avtor številnih knjig o vzgoji.
Dostopnost