Pilotno e-testiranje NPZ

V tem šolskem letu bo poleg izvedbe NPZ v maju tudi pilotno e-testiranje NPZ, ki se bo izvedlo v marcu. Cilj pilotnega e-testiranja ni preverjanje znanja, ampak preverjanje, če učenci oz. šole zmorejo izvesti tako obliko testiranja. Zato ne bomo dobili povratne informacije o doseženem znanju učencev.

Naloge bodo sestavljene iz nalog odprtega in zaprtega tipa in iz preverjanja znanja pri predmetih slovenščina, matematika in angleščina. Učenci boste reševali v računalniški učilnici, vsak razred pa bo razdeljen na dve skupini (zaradi števila računalnikov). Po zaključku reševanja prve skupine se računalniška učilnica razkuži in prezrači, ter z reševanjem nadaljuje druga skupina. Druga skupina, ki ne bo na preverjanju znanja, pa ima pouk po urniku. Učenci boste za reševanje dobili gesla, ki jih boste lahko še isti dan uporabili tudi doma na svojem računalniku (ponovno boste lahko reševali svojo testno polo).

Organizacija preverjanja

V torek, 23. 3. 2021 učenci iz 9. razreda izvedejo NPZ v dveh skupinah, kot sta oblikovani pri delitvah (SLJ, MAT, TJA). Od 9.25 – 10.35 prva skupina, 10.50 – 12.00 druga skupina.

V četrtek, 25. 3. 2021 učenci iz 6. razreda izvedejo NPZ v dveh skupinah, kot sta oblikovani pri delitvah (SLJ, MAT, TJA). Od 8.00 – 9.10 prva skupina, 9.25 – 10.35 druga skupina.

 

Dostopnost