Prijave učencev iz 7. – 9. razreda na samotestiranje na SARS-CoV-2

Spoštovani starši,

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nas seznanja z možnostjo, da bi učenke/učenci od 7. – 9. razreda izvajali samotestiranje na virus SARS-CoV-2. Želijo informativne podatke o prijavah, ki jih moramo posredovati do srede, 7. 4. 2021 do 10. ure. Več informacij o tem žal nimamo.

Prijave učencev bomo zbirali preko spletne aplikacije 1ka. Povezavo vam bo posredovala svetovalna delavka Tina Kralj.

Šole bodo med 1. in 9. aprilom zaprte, nadaljujemo z izobraževanjem na daljavo

Spoštovani starši,

učiteljski zbor je danes obravnaval organizacijo izobraževanja na daljavo v obdobju med 1. in 9. aprilom 2021. V četrtek bo za učence od 6. – 9. razreda športni dan, v petek pa kulturni dan na temo praznovanje velike noči. Podoben program bo potekal tudi za učence od 1. – 5. razreda. Navodila bodo učenci dobili že v šoli, bolj podrobna pa tudi v spletnih učilnicah za šport in zgodovino. Od ponedeljka dalje bo izobraževanje potekalo s pomočjo navodil iz spletnih učilnic ali s pomočjo videokonferenc. Urnike videokonferenc bodo učencem posredovali razredniki.

Zelo pomembno je da razumemo, da se pouk nadaljuje in da delo za šolo vzamemo zelo resno.

V obdobju med 1. in 9. aprilom bo v šoli organizirano nujno varstvo otrok. Organizirano bo za učence od 1. – 3. razreda, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih enotah. Zaposlitev staršev se ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca. Prosimo da potrdilo skupaj s prijavo pošljete po elektronski pošti ali po navadni pošti v tajništvo šole.

Staršem in učencem želimo, da preživite te za marsikoga stresne čase skupaj doma, v prelepi in prebujajoči naravi in da ostanete zdravi.

Vpis v vrtec Kekčevi junaki Kranjska Gora in vrtec Rateče

Vpis otrok v vrtec Kekčevi junaki Kranjska Gora in vrtec Rateče, za šolsko leto 2021/2022 bo potekal med 12. in 16. aprilom 2021. Vloga za vpis otroka v vrtec je objavljena na spletni strani vrtca pod vsebino “dokumenti”. Vlogo nam lahko pošljete po navadni pošti na naslov Vrtec Kekčevi junaki pri OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora, Koroška ulica 12, ali skenirano na elektronski naslov šole-tajništvo;osjvkg.tajnistvo@siol.net

Pilotno e-testiranje NPZ učencev iz 6. in 9. razreda

Pilotno e-testiranje NPZ

V tem šolskem letu bo poleg izvedbe NPZ v maju tudi pilotno e-testiranje NPZ, ki se bo izvedlo v marcu. Cilj pilotnega e-testiranja ni preverjanje znanja, ampak preverjanje, če učenci oz. šole zmorejo izvesti tako obliko testiranja. Zato ne bomo dobili povratne informacije o doseženem znanju učencev.

Naloge bodo sestavljene iz nalog odprtega in zaprtega tipa in iz preverjanja znanja pri predmetih slovenščina, matematika in angleščina. Učenci boste reševali v računalniški učilnici, vsak razred pa bo razdeljen na dve skupini (zaradi števila računalnikov). Po zaključku reševanja prve skupine se računalniška učilnica razkuži in prezrači, ter z reševanjem nadaljuje druga skupina. Druga skupina, ki ne bo na preverjanju znanja, pa ima pouk po urniku. Učenci boste za reševanje dobili gesla, ki jih boste lahko še isti dan uporabili tudi doma na svojem računalniku (ponovno boste lahko reševali svojo testno polo).

Organizacija preverjanja

V torek, 23. 3. 2021 učenci iz 9. razreda izvedejo NPZ v dveh skupinah, kot sta oblikovani pri delitvah (SLJ, MAT, TJA). Od 9.25 – 10.35 prva skupina, 10.50 – 12.00 druga skupina.

V četrtek, 25. 3. 2021 učenci iz 6. razreda izvedejo NPZ v dveh skupinah, kot sta oblikovani pri delitvah (SLJ, MAT, TJA). Od 8.00 – 9.10 prva skupina, 9.25 – 10.35 druga skupina.

 

V ponedeljek, 15. 2. 2021 se odpirajo šole tudi za učence od 4. do 9. razreda

Spoštovani starši,

Vlada RS je sprejela sklep, da se s ponedeljkom, 15. 2. 2021 odprejo šole tudi za učence od 4. do 9. razreda. Na šoli smo dobro pripravljeni na sprejem učencev in bomo poskrbeli, da bodo učenci v zdravem in varnem okolju. Protokol vstopa v šolo in dela na šoli je enak, kot je bil ob začetku šolskega leta. Učenci ob vstopu v šolo nosijo zaščitne maske in si razkužijo roke. Prosimo, da v šolo ne pridejo učenci, ki imajo zdravstvene težave s simptomi, podobnimi okužbi s Korona virusom. Šolski prevoz bo verjetno potekal po urniku. Če bo kakšna sprememba, vas bomo obvestili. Navodila MIZŠ pa priporočajo, da za prevoz v čim večji meri poskrbite starši sami.

V ponedeljek bo na šoli tudi testiranje zaposlenih. Jutri nas bodo obvestili, kdaj bo naša šola na vrsti. Če testiranje ne bo opravljeno pred začetkom pouka, bodo zaposleni do testiranja nosili maske FFP2, ki bolj preprečujejo prenos okužbe. Učitelji bodo na testiranje odhajali od pouka, zato jih bomo v tem času pri pouku nadomeščali.

Izvaja se le obvezni program, jutranje varstvo in podaljšano bivanje. MIZŠ pa priporoča, da se podaljšano bivanje za učence 4. in 5. razreda izvaja le za tiste učence/učenke, ki to res nujno potrebujejo. V primeru, da bodo skupaj v skupini, pa morajo učenci nositi zaščitne maske.

Po prihodu v šolo bo poseben poudarek na počutju otrok in morebitnim stiskam. Učne načrte bomo glede na potek letošnjega šolskega leta prilagodili. Naredili bomo tudi načrt ocenjevanja znanja. Prvi teden bomo ponovili vsebine, ki so bile posredovane s pomočjo izobraževanja na daljavo, utrdili in preverili bomo znanje. Ocenjevali bomo takrat, ko bomo ugotovili, da je znanje učencev dovolj utrjeno. Zavedati pa se moramo, da se šolsko leto nadaljuje po programu. Naš skupni cilj je, da učencem nudimo čim več znanja, ob tem pa jih ne preobremenimo.

Ravnatelj:

mag. Milan Rogelj