V petek, 12. maja bomo namenili dve uri pouka kulturi nenasilja in strpnosti. Pogovor z učenci bodo opravili učitelji 3. in 4. šolsko uro. V spodnji avli imamo na panojih postavljeno fotografsko razstavo Centra za trajnostni razvoj podeželja Kranj, ki je namenjena ozaveščanju o pasteh prekomerne uporabe interneta in preprečevanju digitalne zasvojenosti otrok in mladine. Razstava predvsem prikaže razliko med neprestanim gledanjem v mobilni telefon in različnimi opravili, ki bi jih mladi v tem času lahko počeli.

Dostopnost