V prihodnjih dneh bodo učenci dobili seznam delovnih zvezkov, ki jih starši kupite za prihodnje šolsko leto. Učenci od 1. – 3. razreda pa jih dobijo brezplačno. Prvi šolski dan jih dobijo v šoli. Seznami s cenami so objavljeni tudi na naši spletni strani. Še vedno veljajo boni za leto 2021. Če jih še niste porabili, jih lahko uporabite za nakup delovnih zvezkov in šolskih potrebščin.