V četrtek sta nas obiskala ravnateljica Gabrijele Raup in učitelj Tim Oliver Wuster iz Ljudske Šole iz Šent Lenarta. Podarili so nam slovenske knjige, ki jih bodo naši učenci uporabljali za domače branje. Šoli iz Šent Lenarta se za podarjene knjige zahvaljujemo.