Spoštovani starši in učenci,

med sredo, 4. maja in torkom, 10. maja bo na šoli potekalo nacionalno preverjanje znanja. Učenci iz 6. razreda bodo opravljali preverjanje iz slovenščine, matematike in angleščine, učenci iz 9. razreda pa iz slovenščine, matematike in geografije. Preverjanje bodo opravljali vsi učenci.

Preverjanje iz slovenščine za 6. in 9. razred bo v sredo, 4. maja, iz matematike za 6. in 9. razred v petek, 6. maja, iz angleščine za 6. razred in iz geografije za 9. razred pa bo v torek, 10. maja. Začetek preverjanja bo ob 8.30 uri, v šolo pa učenci pridejo 15 minut pred začetkom. Preverjanje bo trajalo 60 minut brez odmora. Preverjanje za učence iz 6. razreda bo potekalo v učilnicah za zgodovino-geografijo in nemščino, za učence iz 9. razreda pa v učilnicah za biologijo-kemijo in matematiko-fiziko.

V torek, 31. maja, bodo učenci iz 9. razreda seznanjeni z dosežki pri NPZ, pravico do vpogleda v ovrednotene pisne preizkuse pa bodo lahko uveljavljali od torka, 31. maja do vključno  četrtka, 2. junija 2022. V torek, 7. junija, bodo seznanjeni z dosežki učenci iz 6. razreda, pravico do vpogleda v ovrednotene pisne preizkuse pa bodo lahko uveljavljali od torka, 7. junija do vključno  četrtka, 9. junija 2022. V ta namen bodo že v sredo, 4. maja dobili svoje geslo za dostop do svojih rezultatov. V gradivu informacije za učence in starše (je objavljeno na naši spletni strani) je od 10. do 17. strani obrazloženo, kaj pomenijo odstotne točke in kako primerjamo dosežek učenca s slovenskim povprečjem.

Pomembno je, da učenci preverjanje vzamejo resno in da pokažejo znanje, ki ga imajo. Dosežek učenca pa v ničemer ne vpliva na njegov uspeh pri predmetu.

Učenci, prepričani smo, da imate dovolj znanja, da boste dobro opravili nacionalno preverjanje znanja. Pridite zadovoljni in motivirani.

Želimo vam veliko uspeha!

Dostopnost