V torek, 18. 1. 2022 je bila objavljena okrožnica MIZŠ, ki razlaga Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19. V odloku so naslednje spremembe:

– Izjema od napotitve v karanteno na domu velja tudi za zaposlene v dejavnosti vzgoje in izobraževanja, pod pogojem, da v obdobju sedmih dni od visokorizičnega stika vsakodnevno opravijo samotestiranje in v tem času uporabljajo zaščitno masko tipa FFP2.

– Izjema velja tudi za učence, ki so imeli visokorizični stik v šoli, razen kadar je v posameznem oddelku potrjena okužba pri več kot 30 odstotkih učencev. Ti učenci se morajo v obdobju sedmih dni od visokorizičnega stika vsakodnevno samotestirati v šoli.

– Samotestirati v šoli se ni potrebno učencem, ki so preboleli COVID-19 in je od pozitivnega rezultata testa PCR minilo vsaj 45 dni, ali so preboleli COVID-19 in bili ustrezno cepljeni, ali predložijo negativen rezultat testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa.

– S spremembo odloka učencem pripada 20 testov HAG za samotestiranje na mesec.

Odlok začne veljati v sredo, 19. 1. 2022. Prosimo, da starši razrednikom dnevno sporočate odsotnost tistih učencev, ki so imeli pozitivni rezultat na testiranju. Ker okrožnica ne razlaga, ali gre za potrditveni PCR test, naj za sedaj velja, da nam sporočate tiste učence, ki so pozitivni na potrditvenem testu.

Dostopnost