Ministrstvo je sprejelo sklep o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno izobraževalnega dela v šoli. Del sklepa so tudi spremembe pri ocenjevanju znanja učencev. Zmanjša se število ocen pri posameznih predmetih, in sicer: pri predmetih za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, se znanje učenca oceni najmanj dvakrat v šolskem letu, pri čemer obe oceni oziroma večina ocen ne sme biti pridobljena na osnovi pisnih izdelkov. Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni več kot dve uri tedensko, se znanje učenca oceni najmanj trikrat v šolskem letu, pri čemer večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov. Učenci, ki zaradi odsotnosti v prvem ocenjevalnem obdobju pri posameznem predmetu niso pridobili nobene ocene, te lahko pridobijo do zaključka pouka v šolskem letu 2021/2022.

Dostopnost