Spoštovani starši,

približuje se prvi šolski dan in v šoli je že vse pripravljeno na sprejem učencev. S poukom bomo pričeli v sredo, 1. septembra. Učenci od 2. do 9. razreda (razen petošolcev, ki bodo že v šoli v naravi)  pridejo v šolo ob 8.20 in pred vhodom v šolo počakajo na svoje razrednike. S seboj prinesejo copate, torbo za učbenike, beležko in pisalo. Prvošolčke in njihove starše pa bomo sprejeli ob 9.30.

Šolski avtobus bo odpeljal iz Rateč ob 7.45 in iz Gozd Martuljka ob 8.10. Aktivnosti na prvi dan bodo potekale do 12.00 ure, dve uri bodo imeli učenci z razrednikom in dve uri pouka po urniku. V šoli bodo dobili malico, kosila in podaljšanega bivanja pa ta dan ne bo. Šolski avtobus bo ob 12.05 odpeljal v Gozd Martuljek in ob 12.20 v Rateče.

Na šoli smo se na šolsko leto dobro pripravili. Marsikaj smo na šoli postorili in posebno pozornost namenili izvedbi programa po modelu B. Program bomo v celoti izvajali, ob tem pa upoštevali vsa priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Dneve dejavnosti bomo večinoma izvajali v šoli, šole v naravi, plavalne tečaje in ekskurzije bomo izvajali na način, kot to predvidevajo navodila.

Učenci iz petega razreda pa bodo že v ponedeljek, 30. avgusta odšli v poletno šolo v naravi v Pineto pri Novigradu na Hrvaškem. Na šoli stalno spremljamo navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Ocenjujemo, da šolo v naravi lahko izvedemo varno in da s predvidenimi ukrepi lahko zagotovimo, da bodo učenci ostali zdravi. Z učenci bodo razredničarka Zdenka Oven, učiteljica športa Vesna Vozar in zunanja učiteljica plavanja. V primeru sprememb navodil oz. poslabšanja epidemiološkega stanja, bomo poskrbeli, da se bodo učenci takoj vrnili domov.

Že prvi dan bomo dali učencem navodila za preprečevanje okužbe s Korona virusom in skrbeli, da bodo v varnem in zdravem okolju. V največji meri bomo ohranili stike s starši. Če bo le možno bomo govorilne ure izvajali v prostorih šole, seveda ob ustreznih ukrepih in izpolnjevanju PCT pogojev. V šoli bomo stalno skrbeli za higieno in razkuževali prostore. Ohranili pa bomo vse tisto, kar krasi šolsko delo. Komunikacijo, druženje, timsko delo. Učenci od 1. do 5. razreda v razredih ne bodo nosili zaščitnih mask. Nositi pa jih morajo med odmori na hodnikih in v skupnih prostorih. Vsi ostali učenci pa jih bodo morali nositi ves čas bivanja v šoli. Zaščitne maske morajo nositi tudi vsi zaposleni. Starši, ki pridete po otroke v 1., 2. in 3. razred, si pred vstopom v šolo razkužite roke in pridete z zaščitno masko. Vsi ostali starši pa morate ob vstopu v šolo izpolnjevati PCT pogoje (preboleli, cepljeni, testirani):

Posebej bi vas radi opozorili, da v šolo prihajajo le zdravi učenci. V primeru suma na okužbo, bomo učenca izolirali v varni sobi in obvestili starše. Če bo sum okužbe potrjen pa bomo ravnali po navodilih epidemiološke službe. O okužbi učenca morate starši takoj obvestiti razrednika.

Učenci od 7. do 9. razreda se bodo enkrat tedensko samotestirali. Teste bodo dobivali v lekarni. Točna navodila bomo še prejeli.

V šolskem letu 2021/22 bodo razredniki naslednji učitelji:

–    v 1. a Barbara Puš, druga učiteljica pa bo Tjaša Oven (od 29. 1. 2022 bo Maja Svoljšak),

–    v 2. A Lea Jensterle,

–    v 3. a Alenka Geršak (do 26. 9. 2021 bo Anja Erlah),

–    v 4. a Aleksandra Kosmač Subotić,

–    v 5. a Zdenka Oven,

–    v 6. a Milica Vukajlovič,

–    v 6. b Ana Andolšek,

–    v 7. a Vesna Vozar,

–    v 8. a Marija Jakelj,

–    v 9. a Irena Radman,

–    v 9. b Ana Marija Podboršek.

Učencem želimo veliko dobrih ocen, znanja, veselja in druženja.

Učiteljski zbor,

ravnatelj: mag. Milan Rogelj

Dostopnost