V sredo, 19. maja bomo imeli zbiralno akcijo odpadnega papirja. Potekala bo med 7. in 15. uro. Zbrana sredstva bodo namenjena delovanju razrednih skupnosti. V četrtek, 20. maja bomo imeli fotografiranje učencev. Verjetno si vsi želimo, da bi vsak učenec dobil fotografijo razreda. Zato ne bomo zbirali prijav. Strošek nakupa fotografije bomo zaračunali na položnici.

V šolskem letu 2021/22 bodo učenci od 4. – 6. razreda obiskovali neobvezne, od 7. – 9. razreda pa obvezne izbirne predmete. Zato bomo konec meseca dali učencem prijavnice. V prilogi je gradivo s predstavitvijo izbirnih vsebin.

Svetu staršem smo poslali predlagan seznam delovnih zvezkov za prihodnje šolsko leto (priloga). V primeru, da se svet strinja, da soglasje na predlagane cene. Skupni zneski so skoraj enaki kot to šolsko leto.

V septembru in oktobru smo izvedli že vse predvidene šole v naravi (razen planinske za 7. razred na Vršiču) in plavalne tečaje. Takoj ko bodo omejitveni ukrepi dopuščali, bomo realizirali še nekatere nerealizirane programe. Prav tako se bomo na primeren način poslovili od naših devetošolcev.

Dostopnost