V času izobraževanja na daljavo lahko šola zagotavlja topli obrok za učence in dijake. Kriterij za upravičenost je določen skladno z določbami drugega odstavka 132. člena ZIUOPDVE.  Učenci in dijaki topli obrok prevzamejo v šoli, izjemoma pa se lahko organizira dostava na dom. Prijave sprejemamo v tajništvu šole.