Spoštovani starši,

učiteljski zbor je danes obravnaval organizacijo izobraževanja na daljavo v obdobju med 1. in 9. aprilom 2021. V četrtek bo za učence od 6. – 9. razreda športni dan, v petek pa kulturni dan na temo praznovanje velike noči. Podoben program bo potekal tudi za učence od 1. – 5. razreda. Navodila bodo učenci dobili že v šoli, bolj podrobna pa tudi v spletnih učilnicah za šport in zgodovino. Od ponedeljka dalje bo izobraževanje potekalo s pomočjo navodil iz spletnih učilnic ali s pomočjo videokonferenc. Urnike videokonferenc bodo učencem posredovali razredniki.

Zelo pomembno je da razumemo, da se pouk nadaljuje in da delo za šolo vzamemo zelo resno.

V obdobju med 1. in 9. aprilom bo v šoli organizirano nujno varstvo otrok. Organizirano bo za učence od 1. – 3. razreda, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih enotah. Zaposlitev staršev se ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca. Prosimo da potrdilo skupaj s prijavo pošljete po elektronski pošti ali po navadni pošti v tajništvo šole.

Staršem in učencem želimo, da preživite te za marsikoga stresne čase skupaj doma, v prelepi in prebujajoči naravi in da ostanete zdravi.

Dostopnost