Spoštovani starši,

radi bi vas seznanili s podaljšanjem zaprtja vrtcev in šol, z navodili za delo po odprtju in s praznovanjem ob 50 letnici naše šole. Vlada RS je še za sedem dni podaljšala ukrepe za zajezitev in obvladovanje epidemije s covid-19. Posledično ostaja v veljavi sklep ministrice o izobraževanju na daljavo. Dogovarjajo se, da se bodo v šole najprej vrnili učenke in učenci od 1. do vključno 3. razreda. Ostali učenci  se bodo še naprej izobraževali na daljavo, dokler se bistveno ne zmanjša število okuženih prebivalcev. Prosijo nas, da se v čim večji meri držimo ukrepov za preprečevanje okužbe, saj bomo le na ta način omogočili vrnitev učencev v šole.

Pošiljajo nam tudi navodila za delo v vrtcu in šoli v primeru ponovnega odprtja. Navajamo nekaj povzetkov:
– v vrtcu morajo vzgojiteljice nositi maske pri neposrednem delu z otroki, tako v prostorih vrtca kot na zunanjih površinah, maske morajo nositi tudi učitelji/ce,
– skupine otrok v vrtcu zmanjšamo, skupine se ne združujejo,
– praksa dijakov in študentov se ne izvaja,
– komunikacija med starši in strokovnimi delavci poteka po telefonu ali s pomočjo videokonference,
– v šoli se izvaja celoten program, razen šol v naravi, plavalnega tečaja, kolesarskega izpita in ekskurzij,
– dnevi dejavnosti se izvajajo v prostorih šole, razen če dobijo učenci navodilo za samostojno domače delo,
– v prostorih šole se lahko izvaja tudi dopolnilni pouk, individualna in skupinska pomoč in DSP, v šolo lahko pridejo tudi učenci, ki doma nimajo ustrezne opreme za izobraževanje na daljavo,
– pouk v šoli se izvaja le v matičnih oddelkih, učence iz različnih oddelkov ne združujemo,
– učenci v učilnicah ne nosijo mask, nosijo jih v skupnih prostorih,
– v učilnici in jedilnici učenci sedijo na razdalji vsaj 1,5 m,
– po prihodu v šolo naj bo poseben poudarek na počutju otrok in preverjanju znanja,
– ocenjevanje znanja naj se izvaja po odprtju šol, lahko tudi na daljavo, a na razmeram prilagojen  način,
– v šolskem letu 2020/21 bo le eno ocenjevalno obdobje, ki bo potekalo od 1. 9 2020 do 24. 6. 2021, za 9. razred pa do 15. 6. 2021,
– pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni do dve uri tedensko, se znanje učenke/učenca oceni najmanj dvakrat v šolskem letu, pri predmetih, ki imajo več ur tedensko, pa vsaj trikrat, pri tem velja, da vse ocene ne smejo biti pridobljene pisno,
– veliko pozornost naj posvetimo gibalnim aktivnostim,
– učencem, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne bodo obiskovali pouka, bomo sproti pošiljali navodila in gradiva,
– svetujejo, da za prevoze učencev v največji meri poskrbite starši, na šolskem avtobusu morajo učenci sedeti na predpisani razdalji, morajo si razkužiti roke in nositi zaščitne maske.
Ob začetku pouka v šoli bomo posebno pozornost namenili počutju učencev in morebitnim stiskam.

Danes je za našo šolo prav poseben dan. Namreč na današnji dan mineva 50 let od odprtja nove šole v Kranjski Gori. Za to priložnost pripravljamo šolski časopis. Notri bodo prispevki učencev, nekdanjih in sedanjih zaposlenih, staršev, starejših občanov. Zaradi epidemije bo izšel z manjšo zamudo. Časopis ustvarjamo tako, da so učenci v okviru kulturnega dne opisovali svoje vtise iz šole. Opravili so tudi intervjuje s svojimi starši, babicami in dedki.  Želeli bi, da bi ga dobilo čim več družin in da bi se zavedali, kako smo vsi skupaj prispevali, da imamo odlično šolo in smo lahko na njo ponosni.

S prireditvami bomo nadaljevali skozi celo šolsko leto. Že naslednji teden se bodo ob tej priložnosti naši devetošolci s pomočjo videokonference srečali s predsednikom Republike Slovenije Borutom Pahorjem.

Lep pozdrav,
mag. Milan Rogelj, ravnatelj

Dostopnost