OBVESTILO

Zagotavljanje toplega obroka za učence in dijake, za katere je v času zaostrenih epidemioloških razmer organizirano izobraževanje na daljavo

V skladu z navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo se z ravnateljema obeh osnovnih šol iz Občine Kranjska Gora dogovorili, da bosta šoli pripravljali tople obroke za učence in dijake, ki so po kriterij (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2.razred državne štipendije) upravičeni do le-tega.

Zato pozivamo vse učence in dijake, da se na topli obrok prijavijo preko šole, ki jo obiskujejo. Šola bo preverila upravičenost do brezplačnega obroka in zbrane podatke o prijavah posredovala naši Občini.

Učenci in dijaki (oziroma vaši starši) boste obroke prevzeli na šoli ki jo obiskujete, dijaki pa na tisti šoli, ki je najbližja stalnemu prebivališču. Le izjemoma pa bomo za tiste učence in dijake, ki obroka ne boste mogli prevzeti na šoli organizirali dostavo na dom ali na določeno razdelilno točko v Občini.

                                                                                                                Župan

                                                                                                              Janez Hrovat

Dostopnost