Spoštovani starši,

končujejo se podaljšane počitnice. Verjamem, da ste vsi zdravi in da naši učenci z veseljem pričakujejo nadaljevanje pouka. Kot verjetno že veste je Ministrica za izobraževanje, znanost in šport  odločila, da zaradi trenutne resne epidemiološke situacije od 9. 11. 2020 nadaljujemo šolsko leto z izobraževanjem na daljavo. Izobraževanje na daljavo bo potekalo za vse učence od 1. – 9. razreda. O morebitnih spremembah vas bomo obvestili proti koncu prihodnjega tedna.

V ta namen smo dobili navodila ministrstva in zavoda za šolstvo. Danes smo imeli tudi videokonferenco učiteljskega zbora. Dogovorili smo se za način dela in posvetili posebno pozornost zagotovitvi računalniške opreme vsem učencem in izvajanju videokonferenc. Učencem iz razredne stopnje bo za videokonference namenjen čas med 9. in 10. uro, nato pa začnemo z videokonferencami za učence iz predmetne stopnje. Obvezni in razširjeni program izvajamo v celoti, torej tudi dodatni in dopolnilni pouk, individualno in skupinsko pomoč in delo z učenci s posebnimi potrebami. Prosimo vas, da nas opozorite na morebitne stiske otrok, ki ne zmorejo programa. Temu bomo posvetili posebno pozornost.

Zaradi epidemije so lahko v stiski tudi otroci. Razredniki, učitelji in svetovalna delavka so vedno pripravljeni prisluhniti in pomagati. Starši pa se lahko obrnete tudi na NIJZ, na koordinatorja za duševno pomoč v stiski na telefon 080 51 00, ki deluje 24 ur na dan. V primeru nasilja se posamezniki lahko obrnejo na društvo SOS na telefon 031 699 333  (od 9h do 15h), 080 11 55 (od 12h – 18h), na Društvo za nenasilno komunikacijo na 031 770 120 in 031 546 098, vsak dan od 9. – 20 ure.

V času izobraževanja na daljavo bo šola zagotavljala brezplačne tople obroke za učence, ki so iz socialno ogroženih družin in mesečni dohodek na osebo ne presega 382,83 €. Obroke v enkratni embalaži (ki jo bo zagotovila šola) prevzamejo starši oz. otroci, v nujnih primerih pa bo prevoz organizirala občina. Na šoli imamo 37 takih otrok. Prijave zbiramo v tajništvu šole do torka, do 11. ure. S pripravo kosil pa bi pričeli v sredo.

Da podoživimo prelepe šolske dni v septembru in oktobru, si lahko na naši spletni strani ogledate slike iz letošnjih dogodkov.

Učencem želimo uspešno izobraževanje.

Lep pozdrav,

mag. Milan Rogelj, ravnatelj

Dostopnost