Spoštovani starši,

obveščamo vas o vsebini okrožnice MIZŠ, ki razlaga način dala v šoli za učence od 1. – 5. razreda. Navodila se nanašajo zgolj na teden med 19. in 23. 10. 2020.

Nekaj pomembnih navodil:

  • pouk se lahko izvaja zgolj v matičnih učilnicah,
  • interesne dejavnosti se lahko izvajajo le na način, da se ne združuje učencev iz različnih razredov,
  • odsvetujejo združevanje učencev iz različnih skupin pri izvajanju podaljšanega bivanja in v jutranjega varstva,
  • šola v naravi, plavalni tečaj in kolesarski izpit se ne izvajajo,
  • dnevi dejavnosti se lahko izvedejo zgolj v šoli.
Dostopnost