Spoštovani starši,

včeraj je Vlada RS sprejela dodatne ukrepe za preprečevanje okužbe s Korona virusom. V ta namen je bila izdana okrožnica MIZŠ:

  • od ponedeljka, 19. 10. do petka, 23. 10. 2020 ostanejo doma učenci od 6. – 9. razreda,
  • vzpostaviti moramo izobraževanje na daljavo,
  • obvestimo učence o načinu izobraževanja na daljavo.

Na izrednem sestanku učiteljskega zbora smo se dogovorili:

  • izobraževanje na daljavo poteka preko enotnega komunikacijskega kanala: na naši šoli preko eAsistenta – spletne učilnice, dela eAsistenta – komunikacija s pomočjo katerega vzpostavljamo videokonference s pomočjo ZOOM-a,
  • učence oz. starše, ki potrebujejo računalniško opremo bomo obvestili, da jo bodo dobili na šoli, obvestilo bo poslala svetovalna delavka Tina Kralj, učenci bodo dobili opremo v najkrajšem času,
  • dogovorimo se, kako bo potekalo izobraževanje na daljavo, po urniku ali prilagojenem urniku, kdaj se bodo učitelji dobili z učenci s pomočjo videokonference,
  • učence obremenimo z učenjem po osnovnošolsko, upoštevamo, da nekateri ne zmorejo, sedaj bodo starši v službah in ne moremo pričakovati take podpore staršev, kot so jo nudili v marcu, aprilu in maju,
  • želeli bi spodbuditi učno bolj uspešne učence da nudijo svojim sošolcem medvrstniško pomoč.

Jutri se bomo na izrednem sestanku predmetnega učiteljskega zbora dogovorili o podrobnostih dela. Čakamo še dodatna navodila oz. priporočila pristojnih.

Lep pozdrav,

mag. Milan Rogelj, ravnatelj

Dostopnost