V ponedeljek, 5. 10. 2020, bodo ob 17.30 govorilne ure. Na govorilne ure pridejo le najavljeni starši. Starši svojo prisotnost sporočijo razredniku, ki naredi razpored obiskov. Zaradi omejitev obiskov zunanjih obiskovalcev, prosimo, da se na teh govorilnih urah oglasite predvsem pri razredniku. Kdor želi razgovor še s katerim od drugih učiteljev, naj to sporoči posameznemu učitelju do petka, 2. 10. 2020. Priporočamo predvsem obisk dopoldanskih govorilnih ur, lahko pa se z učitelji slišite tudi po telefonu ali preko video konference. 

Protokol obiskov

Pri vhodu bo eden od zaposlenih, ki bo nadziral vstop v šolo. K posameznemu učitelju bo spuščal le najavljene starše. Učitelji in starši uporabljajo zaščitne maske, starši pa si ob vstopu v šolo razkužijo roke. Učitelj po opravljenem razgovoru razkuži mizo.

Dostopnost