Spoštovani starši,

v ponedeljek, 18. maja naj bi začeli z delom vrtci, v šole pa naj bi prišli učenci iz 1., 2. in 3. razreda, v ponedeljek, 25. maja pa še učenci iz 9. razreda in dijaki 4. letnika (okrožnica je bila objavljena v torek, 5. 5. 2020). Za učence od 4. do 8. razreda pa se bo nadaljeval pouka na daljavo. Učenci z večjimi učnimi težavami bodo lahko prišli v šolo, kjer jim bomo nudili dopolnilni pouk. Nismo pa še dobili navodil glede higiene, distance, uporabe zaščitnih mask,  števila učencev v razredu, prehrane, dela v JV in OPB, kateri učitelji bodo opredeljeni kot rizični, itd. Več informacij bo v četrtek, 7. 5. 2020. Na šoli smo naročili in že dobili zaščitne maske in plastenke z  razkužilnimi sredstvi. Iz občine so nam sporočili, da naj bi zaščitne maske iz blaga za učence iz 9. razreda zagotovila občina. Pred odprtjem vrtca in šole bomo prostore počistili in razkužili.

Učenci zelo lepo sodelujejo z učitelji in pošiljajo zelo zanimive izdelke. Nekateri so nas prav presenetili, saj pri pouku na daljavo pokažejo še več zainteresiranosti in energije. Pregledali smo podatke o obisku učencev v spletnih učilnicah. Obiskujejo jih vsi učenci. Tudi tisti, o katerih smo razpravljali, da se najbolj ne odzivajo.

Določili smo izbirne predmete za prihodnje šolsko leto. V prilogi vam pošiljamo gradivo. Prosimo, da ga skupaj z učenci pregledate. Po odprtju šol bomo učencem od 3. – 8. razreda dali prijavnice. Oblikovali smo tudi seznam delovnih zvezkov za prihodnje šolsko leto. Objavili ga bomo na naši spletni strani in poslali svetu staršev. Delovni zvezki za 1., 2. in 3. razred bodo brezplačni, saj jih bo financiralo MIZŠ.

Ko bomo dobili podrobnejša navodila o izvedbi pouka v šoli, bomo pripravili predlog za prilagojen urnik, ki bi ga izvajali po prihodu v šolo učencev iz 9. razreda. Da bi dosegli čim večji učinek pri pouku, naj bi imeli pri posameznem predmetu dnevno skupaj po dve ali tri ure in največ tri predmete (dokončno odločitev bomo sprejeli po objavi podrobnejših navodil za delo).

Plavalni tečaj in praktični del kolesarskega izpita bomo verjetno izvedli jeseni. Šole v naravi pripravljamo po programu, izvedene pa bodo, če bodo navodila MIZŠ to dopuščala. Kako bo izvedeno testiranje za ŠV karton bomo poizvedeli na MIZŠ.

Fotografiranje učencev za šolsko leto 2019/20 bo v septembru 2020. Devetošolce pa bomo slikali takoj po odprtju šol. Od devetošolcev se bomo poslovili na primeren način. Vsaj s krajšo prireditvijo na zunanjem igrišču.

Učence pričakujemo z velikim veseljem. Žal nam je, da v šolo ne bodo prišli vsi. A razumemo in spoštujemo odločitve pristojnih.

Dostopnost