Spoštovani starši,

pošiljam vam povzetek včerajšnjega poteka videokonference učiteljskega zbora. Ponovno smo pregledali navodila ZRSŠ za izvedbo učenja na daljavo in navodila za preverjanje znanja.

Naštel bi nekatere poudarke iz navodil:
– v mesecu aprilu naše aktivnosti usmerimo predvsem v preverjanje znanja brez ocenjevanja,
– za učno delo ni sprejemljiv klasični urnik,
– učitelji naj se osredotočijo le na temeljne cilje iz učnega načrta,
– zelo pomembno je dobro počutje in zdravje otrok,
– posebno pozornost namenimo učencem, ki manj zmorejo, tistim, ki imajo dopolnilni pouk, ISP za učne težave ali odločbe za prilagojeno delo in njihovo delo poteka po individualnih programih,
– učencem, ki so negativno ocenjeni naj se omogoči podpora na osnovi preverjanja minimalnih standardov,
– obseg učnih gradiv naj bo dva do trikrat manjši, kot bi ga uporabili pri rednem pouku,
– naloge naj v čim večji meri opravijo učenci sami,
– učitelji naj pri mlajših učencih opravijo preverjanje in ocenjevanje znanja v dogovoru s starši,
– poudarjajo še stik z vsemi učenci, podporo učencem, diferenciran pristop …
– spremembe Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja bodo šole prejele sredi aprila.

Analizirali smo rezultate anketnega vprašalnika za učence in starše (so objavljeni na naši spletni strani pod LDN, PUBLIKACIJA). Naredili bomo še analizo rezultatov po posameznih razredih in na osnovi rezultatov prilagodili učenje na daljavo. Posvetovali smo se tudi, kateri učenci še nimajo zagotovljene računalniške opreme. V ta namen je šola trem učencem posodila računalnike, štiri računalnike pa so učenci prejeli od donatorjev (preko ZRSŠ oz. MIZŠ). Obvestili smo tudi podjetje Rokus, ki je tudi pripravljeno posoditi računalniško opremo, da bi to opremo potrebovalo še šest naših učencev.

Nekatere družine imajo na naši šoli dva ali več otrok in zgolj en računalnik. V primeru, da so roki za oddajo naloge kratki (npr. en dan), se lahko zgodi, da je učenci ne morejo pravočasno oddati. Temu bomo posvetili posebno pozornost.

V razpravi smo izpostavili:
– učitelji objavijo gradiva enkrat ali dvakrat tedensko, učenci vedo, kdaj bodo prejeli gradiva,
– nekateri učenci delajo naloge vsak dan sproti, drugim pa bolj odgovarja, da jih naredijo za nekaj dni skupaj,
– učenci na predmetni stopnji dobivajo gradiva v spletne učilnice in jih redno obiskujejo,
– kulturni, naravoslovni, športni in tehniški dnevi potekajo po programu in na prilagojen način,
– učenci imajo zelo radi stike s pomočjo videokonferenc, npr. programa noč geografije se udeležilo kar 50 učencev (program je trajal med 19.30 in 21.30),
– učitelji vzpostavljajo videokonference s pomočjo programa zoom.us in viber,
– v aprili bomo predvsem preverjali znanje, ko bomo dobili navodila o ocenjevanju, pa bomo začeli z ocenjevanjem (predvidoma po 15. aprilu),
– učitelji spodbujajo stike med učenci in timsko delo,
– nekateri učitelji vsakodnevno pomagajo posameznim učencem (v dogovoru z učitelji oz. razredniki, predvsem na razredni stopnji),
– naloge in izdelki učencev so drugačni kot pri pouku v šoli,
– učitelji bodo nekoliko zmanjšali količino nalog in navodil in se še bolj usklajevali, da ne preobremenimo učencev,
– učitelji porabijo bistveno več časa za pripravo gradiv, za pošiljanje gradiv, za vzpostavitev komunikacije z učenci in starši, kot so za izvedbo pouka v šoli,
– učitelji sodelujejo tudi s 130 učenci , od njih prejemajo naloge in izdelke, jih popravljajo in učence seznanjajo z dosežki,
– opažamo, da imajo učitelji pri učenju na daljavo veliko več stika s starši, kot je to bilo pred zaprtjem šol.

Lep pozdrav,
mag. Milan Rogelj, ravnatelj OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora

Dostopnost