Za nami je že več kot dva tedna učenja na daljavo. Vemo, da ste tudi starši obremenjeni z učenjem. V prvih dveh tednih smo se veliko naučili in glede na izkušnje bomo prilagodili delo. V nekaterih razredih in pri nekaterih predmetih so učitelji že prejšnji teden sodelovali z učenci s pomočjo videokonference, s pomočjo programa zoom.us. Včeraj pa smo videokonferenco na enak način vzpostavili z vsemi učitelji (23) in je trajala kar uro in pol. Po potrebi se učitelji razrednih učiteljskih zborov na ta način sestajajo in usklajujejo delo. Z ravnateljem pa se sestajajo vsaj enkrat tedensko. Včeraj smo šli skozi povzetke navodil Zavoda RS za šolstvo. Ugotovili smo, da na naši šoli učenje na daljavo dobro poteka, da ste ga tako učenci kot starši dobro sprejeli. V ta namen smo vam poslali spletno anketo, ki jo je do včerajšnjega dne izpolnilo že 177 staršev oz. učencev. Cilj je, da so vsi učenci deležni navodil in nasvetov učiteljev, neglede na računalniško tehnologijo, ki jo imajo doma, socialni status, njihovo znanje uporabe različnih računalniških omrežij ali znanje, oz. pomoč staršev. Dogovorili smo se tudi, da dnevno usklajujemo navodila učiteljev, ki učijo v posameznem razredu, da ne preobremenimo učencev. Dnevno naj bi bili na urniku največ trije predmeti  z navodili za učno delo. Učitelji sodelujejo z učenci oz. starši s pomočjo elektronske pošte, spletnih učilnic, video prenosov, z videokonferencami, nekaterim učencem pa pošiljamo gradiva tudi po navadni pošti. Način učenja na daljavo izberejo učitelji, ki najbolj poznajo učence in njihove zmožnosti. Praviloma pa naj bi v nižjih razredih pri komunikaciji bolj uporabljali elektronsko pošto, v višjih pa spletne učilnice in videokonference. Velik poudarek je, da dobimo povratne informacije od učencev in da učenci dobijo povratne informacije od učiteljev. Začeli smo tudi že z ocenjevanjem znanja. Danes pa naj bi s strani ZRSŠ dobili o ocenjevanju še bolj točna navodila. Trem učencem smo posodili šolske računalnike, petim pa bo računalniško opremo zagotovilo MIZŠ s pomočjo donatorjev. Zabeležili smo, kateri učenci manj sodelujejo pri učenju na daljavo. Razredniki in svetovalna delavka jih bodo v naslednjih dneh posebej poklicali. Živila iz kuhinje, katerim bi v prihodnjih dneh potekel rok uporabe, pa smo podarili Društvu upokojencev Kranjska Gora. Šole in vrtci so do nadaljnjega zaprti. Ministrica dr. Simona Kustec pa je izjavila, da se šolsko leto ne bo podaljšalo. V šoli smo stalno prisotni štirje zaposleni, ki skrbimo za nemoteno delovanje šole oz. vrtca. Zagotovo nam bo skupaj z vami, starši, uspelo izpeljati učenje na daljavo in uspešno zaključiti šolsko leto.

Ostanimo zdravi.

Lepo pozdravljeni,

Učiteljski zbor OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora

mag. Milan Rogelj, ravnatelj

Dostopnost