V naši občini bo na eni od šol in v enem od vrtcev, organizirano varstvo otrok staršev, ki so zaposleni v zdravstvu, civilni zaščiti, policiji, vojski ali drugih službah, ki so pomembne za oskrbo prebivalstva. V varstvo so lahko vključeni otroci iz vrtca in učenci do vključno 5. razreda. Nujno varstvo otrok se izkazuje s pisno izjavo delodajalca, pri katerem so starši zaposleni (pridobi starš). Ko bomo zbrali prijave, bomo določili vrtec in šolo, ki bo v naši občini izvajala varstvo. Pogoj je, da je otrok zdrav in da ne kaže znakov bolezni. Otrokom se bo pred vhodom izmerila telesna temperatura. Prostor v vrtcu oz. šoli bo ustrezno razkužen, na voljo bodo razkužila, vzgojitelji in učitelji pa bodo pri delu lahko uporabljali zaščitna sredstva.

Prosimo, da prijave otrok iz vrtca in šole sporočite do nedelje, 15. 3. 2020, do 10. ure na elektronski naslov: cvetka.pavlovcic@gmail.com. Navedite ime in priimek otroka, skupino oz. razred in kdaj potrebujete varstvo.

Dostopnost