Prireditev ob kulturnem prazniku 8. februarju

Danes smo imeli dve prireditvi ob našem kulturnem prazniku. V prvem in drugem razredu so učiteljice učencem zaigrale balado Franceta Prešerna Povodni mož, učenci iz 9. razreda pa so učencem iz 6. – 9. razreda predstavili njegovo življenje in delo.