Ema Robič, ki je v šolskem letu 2018-2019 zaključila šolanje na naši šoli, je sodelovala na 5. geografski olimpijadi Srednje, Južne in Jugovzhodne Evrope. V Beogradu so se zbrali najboljši geografi iz 8 držav. Razdeljeni so bili v dve tekmovalni skupini. V prvi, v kateri je bila tudi Ema, so bili mlajši od 16 let, v drugi skupini pa srednješolci, starejši od 16 let. Ema se je na olimpijado uvrstila po zahtevnih izbirnih tekmovanjih na šolski, območni in državni ravni, kjer je vedno posegala po najvišjih mestih. Tudi tokrat je pokazala odlično znanje treh veščin: terensko opazovanje in poročanje, reševanje geografskih problemov, poznavanje lokacij, pojavov in procesov ter geografskih zakonitosti. Tekmovanje pa je potekalo v angleškem jeziku. Domov se je vrnila z bronasto medaljo.

Ema: »Hvaležna sem za to priložnost in mislim, da sem jo zelo dobro izkoristila, saj sem pridobila nove izkušnje, nova znanja, nova mednarodna poznanstva in še bronasto medaljo.«

Hvala Občini Kranjska Gora, ki je denarno podprla Emino potovanje v Beograd in sodelovanje na olimpijadi.

Na Emo smo na šoli zelo ponosni in ji čestitamo. Čestitke in zahvala pa tudi mentorici, profesorici Petri Berčič.

Dostopnost