Devetošolci so v sredo, 6. februarja pod mentorstvom učiteljice Katarine Kejžar v knjižnici pripravili proslavo ob našem kulturnem prazniku. Pokazali so primere kulturnega in nekulturnega vedenja v šoli in v svojem sporočilu poudarili, kako je pomembno, da smo kulturni in spoštljivi.