Ob jubileju naše šole, ki praznuje 50 let

Osnovna šola Josipa Vandota 29. novembra 2020 praznuje 50 let od njene otvoritve. Do takrat se je osnovnošolsko izobraževanje izvajalo v šolskih stavbah v Ratečah, Kranjski Gori in Gozd Martuljku. Takratni prebivalci so se odločili, da bodo šolo postavili v Kranjski Gori, na veliki sončni parceli pod vasjo. In nastala je sodobna šola z velikimi in svetlimi učilnicami, specialnimi učilnicami, kuhinjo z jedilnico in telovadnico. Ob šoli pa so postavili tudi vrtec. V šolo so začeli hoditi otroci iz Rateč, Podkorena, Kranjske Gore, Loga, Gozd Martuljka in Srednjega Vrha.

Zagotovo je imela šola pomemben delež pri izjemnih uspehih tukajšnjega okolja. Namreč izobrazba, ki jo je dala šola, je pomembno vplivala na znanje, ambicioznost in samozavest tukajšnjih prebivalcev. In če je šola prispevala vsaj majhen kamenček v mozaik prepoznavnosti in svetovne uspešnosti naših krajev, smo na šoli ponosni.

Poudariti je potrebno, da smo vedno imeli veliko podporo lokalnega okolja in Občine Kranjska Gora. Danes bi lahko rekli, da se naši učenci učijo v pogojih in so deležni znanja, ki si ga v najbolj razvitih okoljih Evrope lahko le želijo.

Težko je našteti vse nekdanje zaposlene in sedanje sodelavce in opisati njihovo predano delo. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem nekdanjim in sedanjim zaposlenim za vse, kar so storili za našo šolo in učence. In pomembno je zapisati, da so za nas motivacija in zadoščenje uspehi naših učencev, tako v šoli kot v življenju.

Kot kolektiv se zavedamo naše vloge in odgovornosti in s ponosom gledamo na uspehe naših učencev.

Osnovna šola Josipa Vandota, vse najboljše ob tvoji 50-letnici.

 

Ravnatelj:

mag. Milan Rogelj

Dostopnost