Dejavnosti in obvestila

BRALNA ZNAČKA

Bralna značka je interesna dejavnost, s katero spodbujamo prostočasno branje predvsem leposlovnih književnih del in knjig v tujih jezikih. Knjižnica vsako leto pripravi sezname za vse vrste bralnih značk.

Povabili bomo literarnega gosta. Ob zaključku bomo za učence pripravili nagrado v obliki druženja ali kulturne predstave.

DOMAČE BRANJE

Je obvezna šolska dejavnost, s katero učenci razvijajo sposobnost branja, razumevanja in vrednotenja književnih besedil. Vsako leto knjižnica z učitelji slovenščine oblikuje programe domačega branja, ki jih učencem predstavi septembra.

MLADINSKI TISK

Učenci se lahko naročijo na naslednje revije: Zmajček, Cicido, Ciciban, Cici zabavnik, Moj planet, Pil, Gea, National Geographic in National Geographic Junior. Naročilnico učenci oddajo v šoli, kjer prejemajo tudi revije. Starši poravnajo stroške naročenih revij po položnici, ki jo prejmejo na dom.

UČBENIŠKI SKLAD

Na šoli je organizirana izposoja knjig za vse učence od 1. do 9. razreda. Učbenike šola učencem izposodi. Vse stroške izposoje učbenikov iz učbeniškega sklada krije Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Ob izteku šolskega leta morajo učenci učbenike vrniti šoli. Če je učbenik poškodovan, uničen ali ga učenec ne vrne, je treba plačati odškodnino, ki znaša dve tretjini nabavne cene. Delovne zvezke starši plačajo v celoti in učenci jih obdržijo.

MALA ANGLEŠKA KNJIŽNICA

Del knjižnice je tudi angleška knjižnica s podarjenimi knjigami, posvečenimi Andreju Milesu.

KNJIŽNIČARSKI KROŽEK

Deloval bo tudi knjižničarski krožek. Delo krožka obsega:

  • spremljanje novosti na knjižnem trgu: poznavanje vsebin novih knjižnih izdaj in razgovor o knjigah s poudarkom na podoživljanju prebranih del ter refleksijo lastnih izkušenj z bogatenjem besednega zaklada z elementi kreativnega izražanja,
  • vodenje izposoje gradiva,
  • pospravljanje knjižničnega gradiva,
  • spodbuda učencem pri uresničevanju njihovih idej in pomoč pri realizaciji le-teh.
Dostopnost