Bralna značka

Bralna značka je interesna dejavnost, s katero spodbujamo prostočasno branje predvsem leposlovnih književnih del in knjig v tujih jezikih. Knjižnica vsako leto pripravi sezname za vse vrste bralnih značk.

Povabili bomo literarnega gosta. Ob zaključku bomo za učence pripravili nagrado v obliki druženja ali kulturne predstave.