Podaljšano bivanje

Podaljšano bivanje je namenjeno učencem od 1. do 5. razreda. V letošnjem šolskem letu bomo imeli 4 oddelke, v katere bo vključenih 110 učencev. Razdeljeni bodo po razredih (oddelek: 1. razreda, 2. razreda, 3. in 5. razreda ter 4., ki se združujejo do normativa učencev v razredu. Gre za prepletanje učenja, prehrane, prostega časa in interesnih dejavnosti. Podaljšano bivanje je organizirano od 12.05 in traja do 16.10. Razporeditev strokovnih delavcev je narejena na osnovi odobritve MIZŠ (62 ur).

MIV

Skupina 1. 2. 3. 4.

 

Učitelj

 

A. M. Podboršek (8)

Brane Trstenjak (3)

Helena Smolej (3)

Vesna Vozar (7)

 Helena Smolej (11)

Branko Trstenjak (3)

Anja Mežik (2)

Marija Jakelj (4)

Milica Vukajlovič (2)

Alenka Geršak (2)

Aleksandra Kosmač Subotić (2)

Vesna vozar (1)

Helena Smolej (1)

 

 

Marta Mertelj (14)

 

 

Razred

 

1. razred

 

2.razred

 

3., 5 razred

 

4. razred

Število učencev

 

22

 

21

 

28

 

29

 

Število ur

 

20

 

14

 

14

 

14

Prisotnost

učitelja

PO TO SR ČE PE PO TO SR ČE PE PO TO SR ČE PE PO TO SR ČE PE
12.00–12.50 VV AMP BT AMP HS  HS  HS VV
12.50–13.40 VV VV AMP BT AMP HS HS BT HS HS AG AKS MJ AM MM MM MM MM MM
13.40-14.30 VV VV AMP AMP HS BT HS HS AG AKS MJ AM MIV MM MM MM MM MV
14.30-15.20  VV HS AMP  BT HS HS MJ MM MM
15.20-16.10  VV  HS AMP MM  MM