Jutranje varstvo

Jutranje varstvo je organizirano za učence od 1. do 5. razreda. Ob 7.00 uri prevzameta učence učitelja in jih odpeljeta v razred, kjer počakajo do začetka pouka. Jutranje varstvo je organizirano tudi za učence vozače 2., 3. in 4. razreda. Za učence prvega razreda, ki pridejo v šolo pred 7.00 uro zjutraj, je jutranje varstvo organizirano v enoti vrtca. Sistemizirano je v obsegu 10 ur za učence 1. razreda (MŠŠ) in 10 ur za ostale učence od 2. do 5. razreda (prispevek občine).

Skupina 1. 2.

Učitelji  PO

TO

SR

ČE

PE

Cvetka Pavlovčič

Cvetka Pavlovčič

Cvetka Pavlovčič

Cvetka Pavlovčič

Barbara Puš

Branko Trstenjak

Barbara Puš

Manca Vovk

Anja Mežik

Branko Trstenjak

Razred 1. razred 2. – 4. razred
Št. Učencev 20 20

Št. ur/teden

plačnik

10

(MIZŠ)

10

(občina)