Zaposleni

Ravnatelj: mag. Milan Rogelj
Vodja vrtca: Cvetka Pavlovčič, mag. inkluzivne pedagogike, dipl. vzg. predšolskih otrok

Razredništva, poučevanje posameznih strokovnih vsebin

RAZREDNA STOPNJA

Razred
Razrednik Poučuje še
1. a Barbara Puš

Milica Vukajlovič (angleščina)

Vesna Vozar (šport)

druga učiteljica Anja Mežik
OPB 1. razred Ana Marija Podboršek, Vesna Vozar, Branko Trstenjak, Helena Smolej
2. a

Ana Oblak

(do vrnitve Maje Svoljšak)

Milica Vukajlovič (angleščina)

Vesna Vozar (šport, plavalni tečaj)

OPB 2. razred Helena Smolej, Branko Trstenjak
3. a Alenka Geršak

Milica Vukajlovič (angleščina)

Vesna Vozar (šport, plavalni tečaj)

OPB 3., 5. razred Anja Mežik, Marija Jakelj, Milica Vukajlovič, Alenka Geršak, Aleksandra Kosmač Subotić, Vesna Vozar, Helena Smolej
4. a

Ana Andolšek

 

Milica Vukajlovič (angleščina)

Lidija Tempfer (nemščina)

Branko Trstenjak (šport, NIP – šport)

Marta Mertelj (NIP – umetnost)

4. b Aleksandra Kosmač Subotić

Milica Vukajlovič, (angleščina)

Lidija Tempfer (nemščina)

Branko Trstenjak (šport, NIP – šport)

Marta Mertelj (NIP – umetnost)

OPB 4. razred Marta Mertelj
5. a

Zdenka Oven

 

Milica Vukajlovič, (angleščina)

Lidija Tempfer (nemščina)

Vesna Vozar (šport, NIP – šport)

Helena Smolej (gospodinjstvo)

Marta Mertelj (NIP – umetnost)

 

PREDMETNA STOPNJA

Razred in matična učilnica Razrednik Nadomestni razrednik
6.a       biologija, kemija Marija Jakelj Lidija Tempfer
7.a       angleščina Irena Radman Marija Jakelj
7.b       matematika Ana M. Podboršek Maruša Bergel
8.a       geografija, zgodovina Petra Berčič Helena Smolej
9.a       slovenščina Katarina Kejžar Branko Trstenjak

 

Spremljevalki: Tjaša Oven, Jerca Kramar 

 

POUČEVANJE PREDMETOV NA PREDMETNI STOPNJI

Učitelj

Predmet

 

Katarina Kejžar SLJ, RET
Milica Vukajlovič SLJ
Maruša Bergel MAT, FIZ, RAČ
Ana Marija Podboršek MAT, FIZ
Irena Radman TJA
Helena Smolej GOS, TIT
Marta Mertelj LUM, LS1, NIP – UME
Urška Plešivčnik GUM, PZ
Petra Berčič GEO, ZGO, DKE, TVZ, ETN
Marija Jakelj BIO, KEM, NAR, POK
Lidija Tempfer NEM, NI1, NI2, NI3, NIP – NEM
Branko Trstenjak ŠPO, IŠN, IŠH, ŠZZ, ŠZS
Vesna Vozar ŠPO

SVETOVALNI DELAVCI

Svetovalni delavec

Strokovno delo

 

Tina Kralj Socialna delavka, socialna pedagoginja
Cvetka Pavlovčič Mag. Inkluzivne pedagogike, dipl. vzg.
Manca Vovk Pedagoginja
Darja Eržen Specialna pedagoginja