Iz Centra šolskih in obšolskih dejavnosti so nas prosili, da posredujemo staršem in učencem informacijo o razpisu aktivnih počitnic v centrih CŠOD. Izvedba poletnih taborov bo v majhnih skupinah do 28 udeležencev in bo skladna z navodili NIJZ. Razpis je objavljen na spletni strani CŠOD pod rubriko Aktivne počitnice https://www.csod.si/prijavnice/aktivne-pocitnice/seznam, kjer lahko starši prijavijo otroke na izbrani tabor.